Закон о спречавању корупције

Закон о спречавању корупције Закон о изменама и допунама Закона о спречавању корупције  Аутентично тумачење одредбе члана 2. став 1. тачке 3) Закона о спречавању корупције