ЈАВНИ ФУНКЦИОНЕРИ, ОРГАН ЈАВНЕ ВЛАСТИ И ПРАВНА ЛИЦА

 

 Правилник о изменама и допунама Правилника о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функционера

 Правилник о Регистру јавних функционера и Регистру имовине и прихода јавних функионера

 Правилник о поклонима јавних функционера

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину подношења обавештења о учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку  чији је исход закључивање уговора са органом јавне власти

 Правилник о учешћу у поступку јавне набавке, приватизације или другом поступку

 

ПОЛИТИЧКИ СУБЈЕКТИ

 

pdf_small Правилник о евиденцијама и извештајима политичких субјеката са обрасцима:

pdf_small Прелиминарни извештај о трошковима изборне кампање (образац)

pdf_small  Коначни извештај о трошковима изборне кампање (образац)

pdf_small Годишњи извештај о финансирању политичког субјекта (образац)

pdf_small Образац Е1 Евиденција прилога

pdf_small Образац Е2 Евиденција о имовини

pdf_small Правилник о садржини и начину подношења извештаја о трошковима референдумске кампање

pdf_small Образац И3 – НИ- Извештај о трошковима кампање за народну иницијативу

pdf_small Образац И3 -Р-Извештај о трошковима кампање за референдум

pdf_small  Правилник о посматрачима изборних кампања

pdf_small  Образац ИП уз Правилник о посматрачима изборних кампања

 

ЛОБИРАЊЕ

 

pdf_small Правилник о програму обуке за лобисту

pdf_small Правилник о изгледу и садржини образаца и вођењу евиденције у поступку лобирања

 

ПОСТУПАЊЕ ПО ПРЕДСТАВКАМА

 

pdf_small  Правилник о поступању по представкама

 

ЦИВИЛНО ДРУШТВО

 

pdf_small Правилник о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката у области спречавања корупције – пречишћен текст  (22.12.2020. године)

 

___________________________________________________________________________________________________________________

ИНТЕРНА ПОДЗАКОНСКА АКТА

pdf_small Правилник о буџетском рачуноводству у стручној служби Агенције (2021)

pdf_small Правилник о безбедности и здрављу на раду (2020.)

pdf_small Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања (2020.)

pdf_small Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Агенције (2019.)

pdf_small Правилник о попуњавању радних места у служби Агенције

pdf_small Правилник о начину обављања послова јавних набавки