Metodologija za procenu rizika korupcije u strateškim oblastima

Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

doc_smallFormular za izveštavanje o sprovođenju aktivnosti Operativnog plana

  Metodologija za procenu rizika od korupcije u propisima

  Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Revidiranog akcionog plana za poglavlje 23 – Potpoglavlje borba protiv korupcije

 Uputstvo o postupku zaključenja sporazuma o priznanju prekršaja

doc_smallObrazac 1- predlog za zaključenje sporazuma

  Program obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta

  Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta-prečišćen tekst

  Prilog o stručnom osposobljavanju lica za sprovođenje obuke

  Vodič za primenu Programa i Uputstva za sprovođenje obuke u oblsti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta

  Smernice za saradnju Agencije za sprečavanje korupcije sa OCD-prečišćen tekst

  Akt  o izmenama Smernica za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa OCD

  Smernice za saradnju Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva

doc_small  Obrazac 1 – načelna podrška

doc_small  Obrazac 2 – saradnja

doc_small  Obrazac 3 – partnerstvo


 Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta – prečišćen tekst

  Smernice za izradu i sprovođenje plana integriteta

  Odluka o izmenama Smernica za izradu i sprovođenje plana integriteta


 Vizuelni identitet Agencije