Zakon o ozakonjenju objekata u fazi nacrta – mišljenja Agencije

Ambasador Finske u poseti Agenciji
04/11/2015
Agencija i Savet podržavaju dobitnike nagrade za borbu protiv korupcije
12/11/2015

Zakon o ozakonjenju objekata u fazi nacrta – mišljenja Agencije

print
Znak-Horizontalno-CirilicaAgencija za borbu protiv korupcije objavljuje dva mišljenja o proceni rizika na korupciju o odredbama Nacrta zakona o ozakonjenju objekata. Prvo mišljenje dostavljeno je nadležnom ministarstvu 27. oktobra a mišljenje na revidirani tekst nacrta ovog zakona dostavljeno je 5. novembra.

Mišljenje na prvu verziju možete pogledati ovde. Mišljenje na revidiranu verziju možete pogledati ovde.