Закључци међународне конференције о примени механизама превенције корупције

Training on implementation of the Communication Strategy
09/03/2018
Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Закључци међународне конференције о примени механизама превенције корупције

print
Учесници међународне конференције о примени механизама превенције корупције, која је одржана 13. и 14. децембра 2018. године у Београду, подржали су закључке, који се односе на значај јачања режима интегритета, укључивања целог друштва у борбу против корупције, као и регионалне и међународне сарадње у овој области.

Закључке на српском и енглеском језику можете видети овде.

Међународну конференцију организовала је Агенција за борбу против корупције уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и Владе Републике Италије.

 

Conclusions of the International Conference on
Implementation of Corruption Prevention Mechanisms

Participants of the International Conference on Implementation of Corruption Prevention Mechanisms, held on December 13 and 14, 2018 in Belgrade, endorsed the conclusions, focused on the importance of strengthening of integrity regime, inclusion of the whole society in combating corruption as well as regional and international cooperation in this area.

Conclusions in Serbian and English can be found here.

The International Conference was organized by the Anti-Corruption Agency with the support of OSCE Mission to Serbia and Government of the Republic of Italy.