Zajedničko saopštenje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i Agencije za borbu protiv korupcije

Pres jul 2013.
02/08/2013
Osma sednica odbora Agencije
14/04/2010

Zajedničko saopštenje Zaštitnika građana, Poverenika za informacije od javnog značaja i Agencije za borbu protiv korupcije

print
Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencija za borbu protiv korupcije apeluju na sve učesnike u izbornoj kampanji da poštuju slovo i duh propisa i da se uzdrže od svih postupaka kojima se neposredno ili posredno ugrožava istinska sloboda građana u ostvarivanju izbornog prava i prava u vezi sa izborima.

„Tri nezavisna kontrolna organa posebno ukazuju da se u izbornoj kampanji ne smeju upotrebljavati javne službe i resursi niti zadovoljavati zdravstvene i socijalne potrebe građana. Nema mesta agresivnosti u kampanjama „od vrata do vrata“ koje građani doživljavaju kao pretnju, a posebno je nedozvoljeno evidentiranje građana bez njihove izričite i pisane saglasnosti. Predizborne aktivnosti u školama, obdaništima, igraonicama i sličnim prostorima sa decom nedopuštene su i krajnje neprimerene.

Iako kontrolni organi, u granicama svojih ovlašćenja, postupaju po pojedinačnim pritužbama građana, ali i po službenoj dužnosti, radi zaštite i unapređenja dostignutog stepena političkih prava nužno je da izborni takmaci uspostave viši stepen samokontrole i uvažavanja prava građana na istinsku slobodu političkog izbora.