Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета

Објављен Други извештај о усклађености са препорукама GRECO
26/11/2020
Смернице за извештавање о спровођењу и вршењу надзора над спровођењем Ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 (потпоглавље Борба против корупције)
01/12/2020

Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета

print

Агенција за спречавање корупције је почетком септембра 2020. године донела и објавила Програм обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета, као и Упутство за спровођење обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у складу са Законом о спречавању корупције.

Како бисмо органима јавне власти помогли у спровођењу новоустановљене обавезе која се односи на едукацију запослених, Агенција је припремила Водич за примену Програма обуке и Упутства за обуку у области спречавања корупције и јачања интегритета. У овом водичу су детаљније објашњени елементи обуке који могу изазвати недоумице или додатна питања и дате су инструкције и савети за извођење програма. Водич је намењен свим актерима укљученим у процес спровођења обуке и треба да допринесе унапређењу квалитета едукације у овој области.