Водич за функционере

У складу са наступајућим обавезама у погледу пријављивања имовине и прихода као и одредаба које регулишу сукоб интереса, Агенција је припремила Водич за функционере.

Водич је штампан у 10000 примерака и биће послат свим институцијама у Србији.