Vladimir Janković, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 3. jula 2009. do 30. decembra 2010. godine

Vladimir Janković bio je prvi zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije, koga je imenovao Odbor Agencije na sednici održanoj 3. jula 2009. godine. Nakon što je Janković dao ostavku na tu funkciju, postupak za izbor novog zamenika nije bio pokrenut do razrešenja prve direktorke krajem 2012. godine.