Владимир Јанковић, заменик директора Агенције за борбу против корупције од 3. јула 2009. до 30. децембра 2010. године

Владимир Јанковић био је први заменик директора Агенције за борбу против корупције, кога је именовао Одбор Агенције на седници одржаној 3. јула 2009. године. Након што је Јанковић дао оставку на ту функцију, поступак за избор новог заменика није био покренут до разрешења прве директорке крајем 2012. године.