Vladan Joksimović, zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 1. aprila 2013. do 27. januara 2017. godine

Vladan Joksimović je diplomirao 1997. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Beogradskom centru za ljudska prava i advokatskoj praksi, a zatim je gotovo deset godina radio kao pravni savetnik u kancelariji Saveta Evrope u Beogradu. Kao savetnik direktora radio je u kancelariji za ljudska i manjinska prava. Usavršavao se u oblasti prava EU i ljudskih prava, a završio je i Diplomatsku akademiju.

Kao predavač je učestvovao na mnogim domaćim i međunarodnim forumima koji su za temu imali vladavinu prava i međunarodno pravo ljudskih prava. Autor je i urednik više stručnih članaka i knjiga o primeni međunarodnih standarda u nacionalnom zakonodavstvu i praksi.

Sa mesta zamenika direktora Agencije Vladan Joksimović je prešao na mesto šefa Kancelarije Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI).