Владан Јоксимовић, заменик директора Агенције за борбу против корупције од 1. априла 2013. до 27. јануара 2017. године

Владан Јоксимовић је дипломирао 1997. године на Правном факултету у Београду. Своју професионалну каријеру започео је у Београдском центру за људска права и адвокатској пракси, а затим је готово десет година радио као правни саветник у канцеларији Савета Европе у Београду. Као саветник директора радио је у канцеларији за људска и мањинска права. Усавршавао се у области права ЕУ и људских права, а завршио је и Дипломатску академију.

Као предавач је учествовао на многим домаћим и међународним форумима који су за тему имали владавину права и међународно право људских права. Аутор је и уредник више стручних чланака и књига о примени међународних стандарда у националном законодавству и пракси.

Са места заменика директора Агенције Владан Јоксимовић је прешао на место шефа Канцеларије Регионалне антикорупцијске иницијативе (РАИ).