Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Milana Višnjića

Mali Zvornik – Izbori za odbornike
20/06/2012
Mali Iđoš – Izbori za odbornike
20/06/2012

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Milana Višnjića

print

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Prekršajnom sudu u Nišu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Milana Višnjića, dekana Medicinskog fakulteta u Nišu.

Postoji osnovana sumnja da, Višnjić, kao javni funkcioner, nije obavestio pismeno neposrednog pretpostavljenog, odnosno Savet Medicinskog fakulteta u Nišu i Agenciju za borbu protiv korupcije o sumnji u postajanje sukoba interesa pre zaključivanja ugovora o radu sa Aleksandrom Višnjićem na radnom mestu docenta na predmetu Socijalna medicina, koji je njegov sin, sa Jelenom Višnjić, na radnom mestu asistenta na predmetu Matematika i informatika, koja je njegova kćerka, sa Srđanom Ljubisavljevićem, na radnom mestu asistenta na predmetu Patofiziologija, koji je njegov zet, sa Snežanom Ljubisavljević, na radnom mestu tehničkog sekretara na predmetu Urgentna medicina, koja je majka njegovog zeta, a koji se svi smatraju povezanim licima u smislu Zakona o Agenciji.

Podsećamo, Odbor Agencije je potvrdio meru javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa funkcije dekana 11. aprila ove godine, kojom je Agencija utvrdila navedene povrede zakona.