Захтев за покретање прекршајног поступка против Милана Вишњића

Мали Зворник – Избори за одборнике
20/06/2012
Мали Иђош – Избори за одборнике
20/06/2012

Захтев за покретање прекршајног поступка против Милана Вишњића

print

Агенција за борбу против корупције поднела је Прекршајном суду у Нишу захтев за покретање прекршајног поступка против Милана Вишњића, декана Медицинског факултета у Нишу.

Постоји основана сумња да, Вишњић, као јавни функционер, није обавестио писмено непосредног претпостављеног, односно Савет Медицинског факултета у Нишу и Агенцију за борбу против корупције о сумњи у постајање сукоба интереса пре закључивања уговора о раду са Александром Вишњићем на радном месту доцента на предмету Социјална медицина, који је његов син, са Јеленом Вишњић, на радном месту асистента на предмету Математика и информатика, која је његова кћерка, са Срђаном Љубисављевићем, на радном месту асистента на предмету Патофизиологија, који је његов зет, са Снежаном Љубисављевић, на радном месту техничког секретара на предмету Ургентна медицина, која је мајка његовог зета, а који се сви сматрају повезаним лицима у смислу Закона о Агенцији.

Подсећамо, Одбор Агенције је потврдио меру јавног објављивања препоруке за разрешење са функције декана 11. априла ове године, којом је Агенција утврдила наведене повреде закона.