Виши прекршајни суд укинуо ослобађајућу пресуду за Драгана Тодоровића

Виши прекршајни суд укинуо ослобађајућу пресуду за Драгана Тодоровића

print

По жалби Агенције за борбу против корупције Виши прекршајни суд у Београду укинуо је пресуду по којој је Драган Тодоровић је ослобођен кривице везано за пренос управљачких права. Како је првостепена пресуда од 14. 11. 2011. непотпуна и неразумљива, Прекршајни суд у Београду поновиће поступак. Потребно је да суд недвосмислено утврди да ли је и на кога окривљени Тодоровић пренео управљачка права, односно да ли је могао да их пренесе на своју супругу.

Као народни посланик Драган Тодоровић био је јавни функционер и морао је у року од 30 дана од избора, постављења или именовања да пренесе управљачка права на право или физичко лице које није повезано лице и да о томе обавести Агенцију за борбу против корупције пет дана од дана преноса.

Према Закону о Агенцији за борбу против корупције повезано лице је супружник, ванбрачни партнер, крвни сродник у правој линији, односно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, усвојитељ или усвојеник функционера, као и свако друго правно или физичко лице које се према другим основама и околностима може оправдано сматрати интересно повезаним са функционером.