Више од половине странака поднело финансијске извештаје за 2012. годину

Црвени Крст (Ниш) – Избори за одборнике
26/06/2012
Палилула (Ниш) Избори за одборнике
26/06/2012

Више од половине странака поднело финансијске извештаје за 2012. годину

print

Све парламентарне странке, осим Народне сељачке стране и Ромске партије, поднеле су Агенцији за борбу против корупције годишње финансијске извештаје за 2012. годину. Од укупно 91 регистроване странке, њих 59 је доставило извештаје, од којих је девет технички неисправно.
Велики број коалиција и група грађана које су освојиле одборничка места у скупштинама градова и општинама такође имају обавезу да Агенцији доставе извештаје. Закључно са 29. априлом, 13 група грађана је поднело извештаје, од којих је један технички неисправан.
Иако је неподношење извештаја прекршај за који је по Закону о финансирању политичких активности прописана новчана казна и у случају правоснажне осуде ускраћивање финансијских средстава из буџета Републике Србије у наредној години, 31 странака није доставила извештаје Агенцији. Демократска заједница војвођанских Мађара и две групе грађана „Покрет радника и сељака за источну Србију и Поморавље – Зајечар“ и „Покрет за Смедерево“ послале су дописе који се не могу сматрати извештајем.

Финансијски извештаји политичких странака за 2012. годину су од посебног значаја јер садрже податке који могу додатно објаснити трошкове прошлогодишње изборне кампање.

Агенција за борбу против корупције провераваће не само формалну већ и садржинску исправност годишњих финансијских извештаја политичких субјеката. Против оних који су се оглушили о Закон, Агенција ће подузети законом прописане мере.

Табеларни приказ поднетих финансијских извештаја политичких субјеката за 2012. годину