Више о изборној кампањи 2020. сазнајте на новој страници сајта Агенције

Support of the International Foundation for Electoral Systems
29/11/2019

Више о изборној кампањи 2020. сазнајте на новој страници сајта Агенције

print
Информације о изборној кампањи у оквиру надлежности Агенције установљене Законом о Агенцији и Законом о финансирању политичких активности можете да пратите на сајту Агенције у оквиру издвојене странице под називом Изборна кампања 2020.
На овој страници биће вам свакодневно доступна саопштења, информације о посматрању изборне кампање и одлуке Агенције за борбу против корупције везано за законска овлашћења до дана избора 26. априла.