Više hiljada polaznika obuke „Etika i integritet”

Radionica o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja
14/05/2021
Poseta šefa Misije OEBS-a u Srbiji Agenciji za sprečavanje korupcije
14/05/2021

Više hiljada polaznika obuke „Etika i integritet”

print
Nakon stupanja na snagu Zakona o sprečavanju korupcije svi organi javne vlasti imaju obavezu da sprovode obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta pod nazivom „Etika i integritet” i da izveštavaju Agenciju o njenom sprovođenju.

Tokom pandemije korona virusa koja je nametnula i izmenjene uslove rada, obuka na daljinu (onlajn obuka) „Etika i integritet”, koja je dostupna na Portalu za obuke Agencije, pokazala se kao najbrži, najekonomičniji i najsigurniji način da organi ispune navedenu zakonsku obavezu.

Od početka godine, otvoreno je više od 5000 naloga polaznicima koji su zaposleni u 250 različitih organa javne vlasti.

Koristimo ovu priliku da podsetimo sve organe javne vlasti da blagovremeno započnu sa sprovođenjem obuke, poštujući propisane rokove njene realizacije i izveštavanja.

Sve neophodne informacije organi javne vlasti mogu pronaći u Uputstvu za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, Vodiču za primenu Programa i Uputstva, kao i u odgovorima na najčešće postavljena pitanja na internet prezentaciji Agencije.