Arhiva

11/06/2015

Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije: predavanje u Agenciji za privatizaciju

Danas je, za zaposlene u Agenciji za privatizaciju, održano predavanje o pojedinim nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije. Teme obuhvaćene predavanjem su: registri funkcionera, imovine funkcionera i poklona; prijavljivanje imovine lica koja vrše javnu funkciju; kontrola Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera; prijavljivanje poklona; pojam sukoba interesa i zakonske odredbe […]
11/06/2015

Jačanje međuinstitucionalne saradnje u sprečavanju korupcije

11/06/2015

Trening za trenere 08. – 10. jun 2015.

11/06/2015

Još 17 edukatora o etici i integritetu

Agencija za borbu protiv korupcije, u saradnji sa USIAD/JRGA projektom, obučila je 17 novih trenera za oblast etike i integriteta u javnom sektoru. Učesnici su bili predstavnici prekršajnih sudova sa teritorije Republike Srbije: prekršajne sudije, sekretari (menadžeri) i sudijski pomoćnici. Svi učesnici su uspešno položili test znanja i praktično izveli […]
10/06/2015

Ministarstvo zdravlja razrešilo direktorku Specijalne bolnice u Sijarinskoj banji

Postupajući po inicijativi Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje Dobrice Purenović sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja, Ministarstvo zdravlja je dana 01.06.2015. godine Agenciji dostavilo rešenje kojim je Dobrica Purenović razrešena sa javne funkcije direktora Specijalne bolnice “Gejzer“ Sijarinska Banja.
09/06/2015

Ministarstvo za rad izvršiće reviziju novčane socijalne pomoći licima koja se javljaju kao donatori političkim strankama

Agencija za borbu protiv korupcije dobila je odgovor Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, povodom dopisa kojim je traženo da Ministarstvo razmotri osnov i opravdanost primanja sredstava po osnovu ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć licima koja se javljaju kao davaoci priloga političkim subjektima za izbornu kampanju za […]
08/06/2015

Prilozi pravnih lica političkim subjektima

U izbornoj kampanji 2014. godine za izbore za narodne poslanike prilog političkim subjektima dalo je 37 pravnih lica, što je znatno manje od broja pravnih lica koja su bila davaoci priloga u izbornoj kampanji 2012. godine za izbore za narodne poslanike (195).
03/06/2015

Predstavnici Evropske Unije posetili Agenciju

U Agenciji za borbu protivo korupcije su 2. juna u poseti bili Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Majkl Davenport (Michael Davenport) i Ketrin Vent (Catherine Wendt), nova načelnica sekcije za Srbiju pri Generalnom direktoratu Evropske komisije za susedsku politiku i pregovore o proširenju. Cilj posete bio je upoznavanje sa […]
01/06/2015

Prijavljivanje poklona je jedan od elemenata odgovornog vršenja poverenih poslova

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je statističku analizu kataloga poklona u 2014. godini koje su prijavili funkcioneri. Statističku analizu možete preuzeti ovde.   Zakonodavni okvir Funkcioner je dužan da o svakom poklonu u vezi sa vršenjem javne funkcije obavesti državni ili drugi organ, organizaciju, javnu službu u kojoj vrši javnu […]