Arhiva

06/02/2015

Започета реализација стручне праксе

06/02/2015

Илустровани речник корупције

06/02/2015

Семинар на Факултету политичких наука – Март 2013.

06/02/2015

Семинар за представнике институција из система просвете

06/02/2015

Семинар 24. и 25. априла

06/02/2015

Први део семинара – Службе за управљање кадровима

06/02/2015

Учешће организација цивилног друштва у борби против корупције

06/02/2015

Потписан Споразум са Управом за спречавање прања новца

06/02/2015

Извештај о систему правосуђа