Arhiva

28/01/2022

Produženje roka – Plan integriteta

Obaveštavamo vas da je zbog otežanog pristupa aplikaciji za izradu i sprovođenje plana integriteta produžen rok za donošenje i postavljanje odluke o određivanju koordinatora i radne grupe do 28.02.2022. godine.  Rok za popunjavanje upitnika za zaposlene nije produžen – upitnik je dostupan do 31.01.2022. godine do ponoći.
28/01/2022

Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa

U skladu sa Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS” br. 16/18), Agencija za sprečavanje korupcije u 2022. godini planira raspisivanje javnog konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata u oblasti […]
27/01/2022

Reagovanje

Povodom istupa Žike Gojkovića, poslanika POKS u Narodnoj Skupštini Republike Srbije u mandatu 2016 – 2020. godine i navoda u vezi sa neobjavljivanjem podataka u izveštajima o imovini i prihodima koje je podneo Agenciji za sprečavanje korupcije obaveštavamo javnost o sledećem. Zakonom o sprečavanju korupcije propisano je da su iz […]
27/01/2022

Drugi javni poziv za izbor posmatrača

Nastavlja se postupak izbora kandidata za obavljanje poslova posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije. Pozivaju se kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije, da se prijave na drugi javni poziv za terenskog posmatrača […]
24/01/2022

Podsetnik za ustanove o obavezi pohađanja obuke o etici i integritetu

U kontekstu obeležavanja 24. januara kao međunarodnog dana edukacija, obaveštavamo/podsećamo ustanove čiji je osnivač ili član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i gradska opština da je 1. januara 2022. godine za njih otpočeo prvi ciklus obuke o etici i integritetu kao i da je rok za sprovođenje obuke […]
19/01/2022

Obeležavanje završetka USAID Projekta za odgovornu vlast

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić učestvovao je sa saradnicima na onlajn događaju povodom obeležavanja završetka USAID Projekta za odgovornu vlast (USAID GAI). Reč je o četvorogodišnjem projektu, vrednom 8,5 miliona dolara, čija realizacija je započela u februaru 2018. godine, sa ciljem unapređenja odgovornosti vlasti na nacionalnom i lokalnom […]
13/01/2022

Agencija uspešno završila predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije

Agencija za sprečavanje korupcije okončala je jednogodišnje predsedavanje Mrežom institucija za sprečavanje korupcije . Za vreme predsedavanja Agencije, Mreži su se pridružile Nacionalna agencija za sprečavanje korupcije Ukrajine, u svojstvu člana i Regionalna antikorupcijska inicijativa, u svojstvu partnera. Članovi, partneri i posmatrači Mreže jednoglasno su ocenili predsedavanje Agencije kao izuzetno uspešno, […]
11/01/2022

Obaveza o izveštavanju o radu lobista i pravnih lica koja obavljaju lobiranje

Agencija za sprečavanje korupcije podseća lobiste i pravna lica koja obavljaju lobiranje na zakonsku obavezu propisanu odredbama čl. 31. Zakona o lobiranju (“Službeni glasnik RS”, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon) da najkasnije do 31.01.2022. godine dostave pismeni izveštaj o radu za prethodnu godinu. Lobisti i pravna lica koja obavljaju lobiranje […]
30/12/2021

Narodna skupština o Izveštaju Agencije

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Predlog zaključka Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, povodom razmatranja Izveštaja o radu za 2020. godinu, koji je podnela Agencija za sprečavanje korupcije. „Ovu godinu, posebno značajnu zbog početka primene novog Zakona o sprečavanju korupcije, Agencija je spremno dočekala kako […]