Arhiva

09/02/2015

Saopštenje Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Na nastavljenoj 20. sednici Odbora nije doneta odluka po žalbi Nikole Selakovića izjavljenoj protiv rešenja direktora Agencije za borbu protiv korupcije br. 014-07-00-00378/2014-11 od 1.10.2014. godine. Izvod iz zapisnika sa dvadesete sednice Odbora dostupan je ovde. Zapisnik o usmenom izjašnjavanju Nikole Selakovića čini sastavni deo ovog zapisnika – dostupan je […]
09/02/2015

Seminar – Mehanizmi za borbu protiv korupcije

09/02/2015

Tribina „Transparentnost, dobro upravljanje i borba protiv korupcije“

09/02/2015

Dodela sertifikata prvoj grupi stažista

09/02/2015

Okrugli stolovi „Institucionalni integritet“

09/02/2015

Dodela sertifikata drugoj grupi stažista

09/02/2015

Mehanizmi za borbu protiv korupcije

09/02/2015

Dodela sertifikata trećoj grupi stažista

09/02/2015

Dodela nagrada za radove na konkursu „Uhvati pravi smer, kaži da nije fer“