Arhiva

01/02/2016

Obaveštenje u vezi sa vanrednim prijavljivanjem imovine

Od 29. januara 2016. godine iz tehničkih razloga, a zbog preopterećenosti sistema, nije moguće preuzeti obrazac Izveštaja o imovini i prihodima funkcionera na internet prezentaciji Agencije. Imajući u vidu navedeno, podsećamo funkcionere da vanredno prijavljivanje imovine može da se izvrši i u formi dopisa.
27/01/2016

Panel – 26. januar 2016.

26/01/2016

Održana panel diskusija o finansiranju političkih stranaka u Srbiji

Danas je u Palati Srbija održana panel diskusija pod nazivom „Finansiranje političkih stranaka u Srbiji – efekti kontrole“ u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije, uz podršku Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast USAID i Misije OEBS u Srbiji. Na panelu su kao uvodničari govorili: Tatjana Babić, direktorka Agencije […]
25/01/2016

Agencija donela novi Pravilnik o posmatračima izborne kampanje

Agencija za borbu protiv korupcije donela je 20. januara 2016. godine novi Pravilnik o posmatračima izborne kampanje kojim se uređuju organizacija, ovlašćenja, prava, obaveze, uslovi i način izbora posmatrača izborne kampanje Agencije za borbu protiv korupcije u postupku kontrole troškova izborne kampanje.
22/01/2016

Obaveštenje političkim subjektima

Agencija za borbu protiv korupcije podseća političke subjekte da su prema odredbi člana 31. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti dužni da imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom (ovlašćeno lice), kao i da obaveste Agenciju o imenovanju ili promeni tog lica.
22/01/2016

Obaveštenje funkcionerima u vezi sa prijavom promena u imovini i prihodima

Agencija za borbu protiv korupcije podseća funkcionere koji su sa stanjem na dan 31. decembra 2015. godine imali promene u imovini i prihodima u vrednosti više od 4.000 evra, da su dužni da do 31. januara 2016. godine podnesu Izveštaj o bitnim promenama. Na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za […]
22/01/2016

ODGOVORNO LICE U POLITIČKOM SUBJEKTU

Prema odredbi člana 31. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti politički subjekti su dužni da imenuju lice odgovorno za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i kontakt sa Agencijom (ovlašćeno lice), kao i da obaveste Agenciju o imenovanju ili promeni tog lica. Podaci o odgovornom licu u političkom subjektu mogu se […]
20/01/2016

Potpisivanje Memoranduma o saradnji, 20. 01. 2016.

20/01/2016

Memorandum o saradnji sa kolegama iz Makedonije

Danas je u Beogradu potpisan Memorandum o saradnji između Državne komisije za sprečavanje korupcije Republike Makedonije i Agencije za borbu protiv korupcije. Memorandum su potpisali predsednik Komisije, Goran Milenkov i direktorka Agencije, Tatjana Babić. Cilj potpisivanja Memoranduma o saradnji je razmena iskustava, informacija i tehničke pomoći, kao i podrška unapređenju rada […]