Arhiva

21/02/2022

Poziv političkim subjektima za učešće na onlajn obuci

Agencija za sprečavanje korupcije organizuje prvu onlajn obuku za političke subjekte (političke stranke i grupe građana) u vezi sa primenom novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, podnošenjem Godišnjeg finansijskog izveštaja, preliminarni i konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje. Onlajn obuka održaće se 22. februara 2022. godine, sa početkom u 11 […]
17/02/2022

Obaveza dostavljanja evidencije poklona javnih funkcionera do 1. marta 2022. godine

Organi javne vlasti, koji su u obavezi da vode evidenciju o poklonima, dužni su da, najkasnije do 1. marta 2022. godine, Agenciji dostave evidencije poklona javnih funkcionera za 2021. godinu. Obrazac evidencije poklona podnosi se u veb formi, pristupanjem sistemu preko veb linka koji vodi do pristupne stranice za registraciju […]
14/02/2022

Obuka za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0006/22-11 od  27.01.2022. godine odredio je održavanje Prve obuke za lobistu u 2022. godini, u periodu od  24. do 25. februara 2022. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd.  Rok za podnošenje zahteva je do […]
11/02/2022

Godišnji plan provere izveštaja o imovini i prihodima javnih funkcionera za 2022. godinu

Ove godine Agencija za sprečavanje korupcije proveravaće izveštaje o imovini i prihodima sudijama Višeg suda u Beogradu kojih je na spisku 99-oro, javnom tužiocu i zamenicima javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (njih je 63-je) i sekretarima (25-oro) u skoro svim Sekretarijatima. Ostali javni funkcioneri u Godišnjem planu provere […]
10/02/2022

Prvo plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije u 2022. godini

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvovali su na plenarnom zasedanju Mreže institucija za sprečavanje korupcije,  u organizaciji Nacionalne institucije za transparentnost Grčke, koja je krajem prošle godine izabrana za predsedavajućeg u 2022. godini. Glavna tema sastanka bila je usvajanje Godišnjeg plana rada Mreže. Pored toga, diskutovalo se i o sledećim temama: […]
09/02/2022

Ka efikasnijoj kontroli finansiranja političkih aktivnosti

Agencija za sprečavanje korupcije obaveštava javnost i političke subjekte da je 08. februara stupio na snagu novi Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, koji je doneo niz značajnih novina koje će doprineti efikasnijoj i transparentnijoj kontroli finansiranja političkih aktivnosti. Radi upoznavanja sa odredbama novog Zakona, Agencija će za političke subjekte, NVO […]
02/02/2022

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u službi Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-111-00-0001/22-09/2 Datum oglašavanja: 02.02.2022. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 10.02.2021. godine. Javni konkurs Prijava na konkurs Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak  
31/01/2022

Drugi javni poziv za izbor posmatrača

Nastavlja se postupak izbora kandidata za obavljanje poslova posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije. Pozivaju se kandidati koji žele da obavljaju poslove posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije, da se prijave na drugi javni poziv za terenskog posmatrača za poslove posmatranja […]
28/01/2022

Prva obuka za lobistu u 2022. godini

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0006/22-11 od  27.01.2022. godine odredio je održavanje Prve obuke za lobistu u 2022. godini, u periodu od  24. do 25. februara 2022. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd.  Rok za podnošenje zahteva je do […]