Arhiva

29/11/2016

Građanske inicijative u službi prevencije korupcije

Uključivanje građana i otvorenost institucija za deljenje informacija i podataka ključni su za uspeh građanskih inicijativa vezanih za prevenciju korupcije, zaključili su na zajedničkom sastanku predstavnici organizacija civilnog društva i Agencije za borbu protiv korupcije. Sastanak je održan 29. novembra u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije i imao je […]
25/11/2016

Održano sedamnaest seminara, do kraja godine još devet

Agencija za borbu protiv korupcije organizovala je, od početka oktobra, 17 seminara na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“. Poslednji u nizu održan je danas, u Beogradu, u Klubu poslanika, na kome su izabrana, postavljena i imenovana lica u organima Republike Srbije upoznata sa odredbama Zakona […]
18/11/2016

Studenti Pravnog fakulteta posetili Agenciju

U okviru saradnje između Evropskog udruženja studenata prava i mladih pravnika „Elsa“ i Agencije za borbu protiv korupcije, juče je organizovana poseta članova ovog udruženja Agenciji. Zamenik direktora, Vladan Joksimović, buduće pravnike upoznao je sa ulogom i nadležnostima, kao i najznačajnijim primerima iz dosadašnje pravne prakse Agencije. Studenti su pokazali […]
17/11/2016

Radna poseta predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine Agenciji

Protekle nedelje realizovan je radni sastanak predstavnika Visokog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine i Radne grupe za identifikaciju rizika u pravosudnim institucijama u Bosni i Hercegovini i predstavnika Agencije. Cilj sastanka bila je razmena iskustva i najbolje prakse u vezi sa donošenjem i sprovođenjem planova integriteta u pravosudnim […]
15/11/2016

Mišljenje o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije

Povodom javne rasprave koja se okončava danas, Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Iako Nacrt zakona sadrži niz značajnih i korisnih novina, postoje određena rešenja čiji su potencijalni efekti suprotni proklamovanim ciljevima i razlozima za njegovo donošenje – uvođenju […]
10/11/2016

Potpisan Sporazum o saradnji u borbi protiv korupcije i zaštiti konkurencije

Agencija za borbu protiv korupcije, Komisija za zaštitu konkurencije i Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki potpisali su Sporazum o saradnji. Sporazum su potpisali direktor Agencije Tatjana Babić, predsednik Komisije dr Miloje Obradović i predsednik Republičke komisije Hana Hukić. Sporazum je potpisan u okviru radionice o javnim […]
02/11/2016

Agencija u poslednje dve godine obučila više od 100 predavača za oblast etike i integriteta

Dok se predlog novog Zakona o Agenciji nalazi na javnoj raspravi (http://www.mpravde.gov.rs/sekcija/53/radne-verzije-propisa.php), Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja da priprema predstavnike institucija javne vlasti za nastupajuću obavezu edukovanja svih zaposlenih o etici i integritetu. Do sada je obučeno 108 predavača na ovu temu. Poslednja obuka održana je prošle nedelje u […]
01/11/2016

Postupanje Agencije za borbu protiv korupcije i prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji se odnose, pre svega, na obavezu političkih subjekata da Agenciji podnose godišnje finansijske izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kampanja. Analiza je urađena na osnovu evidencije podnetih zahteva […]
26/10/2016

Protiv funkcionera pokrenuto 1.377 postupaka zbog povrede obaveze prijavljivanja imovine i prihoda i poklona

Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je, u periodu od januara 2013. zaključno sa krajem juna 2016. godine, ukupno 1.377 postupaka (2013. – 266, 2014. – 490, 2015. – 493, 2016. – 94) povodom sumnji na povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije: 1) čl. 39. st. 3: […]