Arhiva

01/03/2022

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava OCD

Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019,  88/2019, 11/2021 – autentično tumačenje, 94/2021 i 14/2022), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/2021) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje […]
01/03/2022

Omogućiti nesmetan rad posmatračima izborne kampanje

Povodom verbalnih napada na posmatrače i ometanja njihovog rada Agencija za sprečavanje  korupcije upozorava političke subjekte, njihove članove i aktiviste da se rad posmatrača Agencije ne sme opstruirati ni na jedan način – fizičkim kontaktom, šikaniranjem, vređanjem, zabranom fotografisanja, zaklanjanjem tablica vozila i zabranom pristupa prostorijama u kojima politički subjekti […]
28/02/2022

U Nišu i Beogradu održane radionice o planovima integriteta u lokalnoj samoupravi

U toku je treći ciklus izrade planova integriteta, zbog čega su ekspertkinje iz Agencije za sprečavanje korupcije, sa dugogodišnjim iskustvom u radu na planovima integriteta, Marijana Obradović, pomoćnica direktora u Sektoru za prevenciju i jačanje integriteta i Dragana Krunić, šefica Odseka za planove integriteta i procenu rizika korupcije, predstavile učesnicima […]
25/02/2022

Posmatrači izborne kampanje Agencije na terenu

Agencija za sprečavanje korupcije obaveštava javnost da su posmatrači izbornih kampanja (terenski posmatrači i koordinatori), koje je angažovala Agencija, počeli sa radom na terenu, te Agencija poziva političke subjekte, nadležne organe i druge učesnike izbornog procesa da omoguće posmatračima Agencije da obavljaju poslove za koje su angažovani. Terenski posmatrači imaju […]
25/02/2022

Dostavljanje Evidencije poklona javnih funkcionera

Podsećamo odgovorna lica u organima javne vlasti da je 1. mart 2022. godine, rok do koga su u obavezi da Agenciji dostave evidencije poklona javnih funkcionera za 2021. godinu. Obrazac evidencije poklona podnosi se na internet prezentaciji Agencije pristupom VEB FORME OBRAZACA. Posle elektronske prijave, popunjavanja obrasca i dobijanja programski […]
25/02/2022

Raspisan javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD) za realizaciju projekata iz oblasti sprečavanja korupcije za 2022. godinu

Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019,  88/2019, 11/2021 – autentično tumačenje, 94/2021 i 14/2022), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 110/2021) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje […]
25/02/2022

Odluka o izboru posmatrača izborne kampanje

Završen je postupak izbora kandidata za obavljanje poslova posmatranja izborne kampanje političkih subjekata u svojstvu posmatrača Agencije za sprečavanje korupcije. Odluka i rang lista posmatrača za izbor posmatrača
24/02/2022

Prva obuka za lobiste u  2022. godini

Agencija za sprečavanje korupcije 24. i 25. februara 2022. godine, u skladu sa svojim godišnjim planom, sprovodi prvu obuku za lobiste u ovoj godini. Obuka se održava u prostorijama Agencije, uz poštovanje svih epidemioloških mera. Prijavljeni polaznici, budući lobisti, tokom dvodnevne obuke biće upoznati o najznačajnijim pitanjima u vezi sa […]
22/02/2022

Održana tribina povodom novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i nadležnostima Agencije tokom izbora

Prvi put je u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije održana onlajn tribina kojoj su zajedno prisustvovali, razgovarali i pitali predstavnici političkih subjekta, NVO i medija a povodom novog Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i njegove primene kao i o nadležnostima koje Agencija za sprečavanje korupcije ima tokom izbornog procesa. Budućim […]