Arhiva

23/04/2021

Позив заинтересованим организацијама цивилног друштва за учешће у изради процене утицаја мера предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима

Ревидираним Акционим планом за Поглавље 23-потпоглавље Борба против корупције предвиђено је да Агенција за спречавање корупције, у сарадњи са надлежним институцијама, процени утицај досадашњих мера, предузетих са циљем смањења корупције у ризичним областима (здравство, порези, царине, образовање, локална самоуправа, приватизација, јавне набавке и полиција). Како би обезбедила укљученост свих заинтересованих […]
22/04/2021

Одржана радионица „Лобирање у Србији – искуства и изазови“

Агенција за спречавање корупције организовала је Радионицу  „Лобирање у Србији – искуства и изазови“. Циљ одржавања прве од четири планиране радионице за 2021. годину,  је размена искустава, утисака и изазова учесника у лобирању током примене Закона о лобирању. На позив Агенције, радионици су присуствовали лобисти, заступник привредног друштва уписаног у […]
22/04/2021

Mетодологијa за процену ризика од корупције у прописима

Агенција за спречавање корупције израдила је Методологију за процену ризика од корупције у прописима уз подршку Мисије ОЕБС у Србији и међународног експерта Кристине Тарне. Законом о спречавању корупције, који се примењује од 1. септембра 2020. године, Агенцији је поверена надлежност да иницира доношење или измену прописа, даје мишљења о […]
22/04/2021

Пленарно заседање Мреже институција за спречавање корупције

Агенција за спречавање корупције организовала је пленарно заседање Мреже институција за спречавање корупције (NCPA), у својству председника за 2021. годину. На заседању је разматран напредак пројеката чланица, који се, између осталог, односе на употребу модерних технологија у спречавању корупције, процену ризика корупције, транспарентност законодавног процеса, транспарентност у приватном сектору, улогу […]
16/04/2021

Обавештење о одржавању треће обуке за лобисту

Директор Агенције за спречавање корупције Одлуком бр. 014-033-00-0037/21-11 од 15.04.2021. године одредио је одржавање Треће обуке за лобисту у 2021. години, у периоду од 13. до 14. маја 2021. године. Обука ће се одржати у просторијама Палате Србије, Булевар Михајла Пупина 2. Подносиоцима захтева за похађање обуке за лобисту Агенција […]
15/04/2021

Обавештавање о процењеној тржишној вредности поклона до 30.4.2021. године

Агенција за спречавање корупције подсећа органе јавне власти да о утврђеној тржишној вредности поклона у динарима обавештавају Агенцију до 30.4.2021. године, уколико су у предатим евиденцијама поклона за 2020. годину навели да је процена вредности поклона у току. Обавештење о процењеној тржишној вредности поклона органи јавне власти достављају путем дописа […]
14/04/2021

Одржан други циклус радионица о сукобу интереса и неспојивости функција

Приручник за препознавање и управљање ситуацијама сукоба интереса и неспојивости функција представљен је народним посланицима, у оквиру другог циклуса радионица, који је Агенција за спречавање корупције организовала уз подршку USAID Пројекта за одговорну власт. Учесницима су, поред новина у Закону о спречавању корупције, представљене потенцијалне ситуације сукоба интереса, као и […]
12/04/2021

Представници Агенције на конститутивном састанку GOPAC

Директор Агенције за спречавање корупције Драган Сикимић учествовао је на конститутивном састанку Глобалне организације парламентараца против корупције у Србији (GOPAC), који је организован уз подршку Програма УН за развој (UNDP) и Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Сикимић је нагласио значај сарадње Агенције са националним огранком GOPAC, нарочито у погледу […]
07/04/2021

Обавештење политичким субјектима о подношењу годишњег финансијског извештаја до 15. априла 2021. године

Агенција за спречавање корупције обавештава политичке субјекте који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке да је, у складу са одредбом члана 28. став 1. Закона о финансирању политичких активности, рок за подношење годишњег финансијског извештаја за 2020. годину, као и извештаја о прилозима и имовини, уз претходно […]