Arhiva

12/07/2016

Obaveštenje o usvajanju revidiranog Akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije i poziv odgovornim subjektima

Vlada Republike Srbije je 30. juna 2016. godine usvojila revidirani Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine („Službeni glasnik RS“, br. 61/16 od 07.07.2016. godine). Revidirani Akcioni plan više ne sadrži mere i aktivnosti koje se u […]
06/07/2016

Šef misije Danske ambasade u poseti Agenciji

Danas je Agenciju za borbu protiv korupcije posetio šef misije Ambasade Kraljevine Danske u Beogradu, Morten Skovgard Hansen. Cilj njegove posete bio je upoznavanje sa nadležnostima Agencije. Gospodina Hansena primili su direktorka Agencije, Tatjana Babić i član Odbora Agencije, Zoran Stojiljković.
01/07/2016

Pravila u finansiranju političkih aktivnosti i kontrola njihovog sprovođenja su čuvari integriteta politike i demokratije

U Beogradu je danas u Medija centru, u okviru druge ekspertske misije posredstvom TAIEX instrumenta, organizovano predstavljanje rezultata kvalitativne i kvantitativne analize efekata primene Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, kao i preporuka za unapređenje. Misiju sprovodi slovenački ekspert Jurij Toplak, profesor Ustavnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mariboru, koji […]
23/06/2016

Agencija objavljuje svoju statističku analizu u vezi sa prijavljivanjem imovine funkcionera

Agencija za borbu protiv korupcije je izradila statističku analizu sopstvenog postupanja i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o Agenciji koje se odnose na obavezu funkcionera da podnose izveštaje o imovini i prihodima. Analiza obuhvata period od aprila 2013. godine, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine. Za potrebe […]
22/06/2016

Delegacija crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije

Danas je započela dvodnevna poseta delegacije Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore Agenciji za borbu protiv korupcije. Ova poseta ima za cilj da se crnogorske kolege upoznaju sa nadležnostima Agencije za borbu protiv korupcije, našim iskustvima u primeni Zakona, praksi u saradnji između Odbora i direktora, kao i o posebnim […]
20/06/2016

Obaveza prijave imovine i prihoda – podsetnik za funkcionere

U nastupajućem periodu, nakon održanih izbora, podsećamo na zakonske obaveze u vezi sa prijavom imovine i prihoda funkcionera. Izveštaj o imovini i prihodima se, shodno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, podnosi Agenciji u zakonom propisanom roku od 30 dana od dana izbora, imenovanja ili postavljenja funkcionera na […]
17/06/2016

Agencija pokrenula inicijativu za dopune Zakona o donacijama

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je, 13. juna 2016. godine, Ministarstvu finansija i Vladi Republike Srbije inicijativu za dopune Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći u kojoj su date preporuke za otklanjanje rizika korupcije u delu koji se odnosi na donacije organima javne vlasti. Nakon potvrde kompanije Jura da […]
14/06/2016

Predstavnica Agencije na prezentaciji rezultata monitoringa korupcije u Jugoistočnoj Evropi za 2016. godinu

Na poziv Koalicije organizacija civilnog društva koje se bave borbom protiv korupcije i dobrim upravljanjem – Liderstvo za razvoj i integritet Jugoistočne Evrope (SELDI), pomoćnica direktora za međunarodnu saradnju Milica Božanić učestvuje na radionici „Jačanje otpornosti na korupciju i zarobljavanje država u jugoistočnoj Evropi“, koja se održava u Briselu. Ona […]
13/06/2016

Mišljenje Agencije na zahtev Nezavisnog društva novinara Vojvodine

Povodom različitih interpretacija Mišljenja Agencije za borbu protiv korupcije, o tome da li je Slavica Subotić Braun u sukobu interesa, koje je zatražilo Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Agencija za borbu protiv korupcije saopštava da je u Mišljenju detaljno objašnjeno da na osnovu zakonskih odredaba funkcija člana Programskog saveta jeste […]