Arhiva

19/10/2017

Inicijativa Agencije za dopune zakona koji uređuju položaj zaposlenih i radno angažovanih u organima javne vlasti – u delu koji se odnosi na regulisanje sukoba interesa

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Vladi inicijativu za dopune Zakona o državnim službenicima, Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama, kao i drugih zakona koji uređuju položaj zaposlenih i radno angažovanih […]
19/10/2017

U poseti Agenciji kolege iz crnogorske Agencije za sprječavanje korupcije

U dvodnevnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boravi troje kolega iz Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore. Tokom posete, kolege iz Crne Gore će razgovarati sa zaposlenima u stručnoj službi Agencije i to o iskustvima u održavanju aplikativnog softvera i elektronske arhive, kao i o iskustvima u statističkom izveštavanju […]
13/10/2017

Serija okruglih stolova „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije organizovaće deset okruglih stolova širom Srbije u cilju obaveštavanja ustanova, organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač lokalna samouprava o obavezama, zabranama i ograničenjima koje proističu iz Zakona o Agenciji. Okrugli stolovi na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ biće realizovani […]
11/10/2017

Partnerstvo agencija za borbu protiv korupcije Srbije i Italije

 U okviru dvodnevne posete Rimu, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se sa predsednikom Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije, Rafaeleom Kantoneom. Razgovor je vođen u svetlu dosadašnjih rezultata postignutih na osnovu Protokola o saradnji koji je potpisan pre dve godine, kao i o daljem […]
09/10/2017

Konsultacije povodom izrade plana integriteta

 U skladu sa članom 59. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US, 112/13 – autentično tumačenje i 8/15 – odluka US) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne […]
03/10/2017

Agencija objavljuje mišljenja o Predlogu zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu i Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

Agencija ukazuje da je prilikom osnivanja i utvrđivanja nadležnosti Nacionalne akademije za javnu upravu potrebno voditi računa o činjenici da je Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i pratećim Akcionim planom predviđena izmena Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije […]
28/09/2017

Podsetnik za izradu Plana integriteta

Podsećamo vas da je rok za izradu plana integriteta do 31.10.2017. godine. Plan integriteta izrađuje se na osnovu nacrta (modela) plana integriteta kome možete pristupiti putem internet adrese http://plan.acas.rs/acas_pi Svim institucijama poslat je mejl sa korisničkim imenom i lozinkom za pristup nacrtu (modelu) plana integriteta. Ukoliko vaša institucija nije dobila […]
26/09/2017

Sastanak direktorke Agencije sa poverenicom za zaštitu ravnopravnosti

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se danas sa Poverenicom za zaštitu ravnopravnosti, Brankicom Janković. Direktorka i poverenica razgovarale su o ulogama i značaju ove dve nezavisne institucije i dogovorile nastavak dosadašnje i unapređenje saradnje u narednom periodu. Kršikapa i Janković saglasile su se da je rad […]
26/09/2017

Ambasador Finske u poseti Agenciji

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Majda Kršikapa, sastala se danas sa ambasadorom Finske u Republici Srbiji, Pertom Ikonenom. Kršikapa se zahvalila ambasadoru Finske na dosadašnjoj podršci koju Finska pruža Srbiji u razmeni iskustava o značaju povezivanja i koordinacije antikorupcijskih institucija i politika u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije. […]