Arhiva

08/11/2017

Upravni inspektorat predložiće poništenje i ukidanje nezakonitih rešenja generalnog sekretara Narodne skupštine

Postupajući po predstavci Agencije, Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave obavestio je Agenciju da će predložiti Žalbenoj komisiji Narodne skupštine da poništi i ukine određeni broj nezakonitih konačnih rešenja, donetih od strane sekretara Narodne skupštine, Svetislave Bulajić, u kojima je odlučeno o nekim pravima i dužnostima državnih službenika. […]
07/11/2017

Smanjenje rizika od korupcije i zaštita konkurencije u postupcima javnih nabavki

  Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učesnici su dvodnevne radionice “Javne nabavke u svetlu zaštite konkurencije i borbe protiv korupcije”, koja se u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održava 6. i 7. novembra u Vrdniku. Teme prvog dana radionice bile su povezana lica i zaštita podataka, sukob interesa, pravna […]
07/11/2017

Sprovođenje UN Konvencije protiv korupcije

  Konferencija država članica UN Konvencije protiv korupcije (UNCAC), počela je juče u Beču i trajaće do 10. novembra. Kao najvažnije telo, kada je reč o primeni UNCAC, Konferencija je ustanovljena sa ciljem unapređenja kapaciteta država članica, jačanja saradnje u ispunjavanju ciljeva, promovisanja i nadzora nad primenom ovog dokumenta i […]
06/11/2017

Saopštenje Agencije povodom „Rajskih papira“

 Uvidom u Registar imovine i prihoda utvrđeno je da je ministar bez portfelja Nenad Popović Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio imovinu i prihode na način kako je to propisano Zakonom, na dan stupanja na funkciju. Da li će objavljene informacije biti relevantne za pokretanje postupka, na primer, vanredne provere […]
03/11/2017

Analiza postupanja u slučajevima povrede Zakona o finansiranju političkih aktivnosti od 2011. do 31.08.2017. godine

Statistička analiza postupanja Agencije za borbu protiv korupcije i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o finansiranju političkih aktivnosti odnosi se, pre svega, na obavezu političkih subjekata da Agenciji podnose godišnje finansijske izveštaje i izveštaje o troškovima izbornih kampanja. Analiza je urađena na osnovu evidencije podnetih zahteva za […]
01/11/2017

Kršikapa i Oricio: Nastavak saradnje Agencije za borbu protiv korupcije i Misije OEBS-a u Srbiji

Unapređenje saradnje u oblasti usaglašavanja aktivnosti Agencije sa međunarodnim standardima na polju borbe protiv korupcije bila je tema današnjeg sastanka direktora Agencije za borbu protiv korupcije, Majde Kršikape i ambasadora Andree Oricia, šefa Misije OEBS-a u Srbiji. Sastanku su prisustvovali i Tomazo Diegoli, savetnik za politička pitanja, Artur Grejem šef […]
01/11/2017

Podignuta optužnica u slučaju Sanje Mihailović po predstavci Slobodana Radišića

Više javno tužilaštvo u Beogradu je, postupajući po predstavci Agencije za borbu protiv korupcije, podiglo optužnicu zbog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u produženom trajanju u slučaju Sanje Mihailović, bivše direktorke “Triniti inžinjering” d.o.o. u stečaju. Takođe, 2. oktobra Viši sud u Beogradu doneo je naredbu kojom je naložio […]
31/10/2017

Rok za plan integriteta

Zbog tehničkih problema i otežanog pristupa aplikaciji za izradu plana integriteta, rok za postavljanje Odluke o usvajanju plana integriteta produžen je do 10.novembra 2017. godine.
30/10/2017

Zatvorska kazna u trajanju od tri meseca za člana Gradskog veća Grada Zaječar

Postupajući po krivičnoj prijavi koju je Agencija za borbu protiv korupcije podnela protiv člana Gradskog veća Grada Zaječar, Bojana Stojanovića, Osnovni sud u Zaječaru kaznio ga je kaznom zatvora u trajanju od tri meseca. Stojanović će kaznu izdržavati kod kuće.Bojan Stojanović stupio je na funkciju člana Gradskog veća Grada Zaječar […]