Arhiva

27/11/2017

Javni konkurs za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije objavio je oglas Javnog konkursa za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 106, od 24. novembra 2017. godine. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i ističe […]
27/11/2017

Raspisan Javni konkurs za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije objavio je oglas Javnog konkursa za izbor direktora Agencije za borbu protiv korupcije u „Službenom glasniku Republike Srbije“, br. 106, od 24. novembra 2017. godine. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i ističe […]
24/11/2017

Agencija reagovala na odluku Ministarstva finansija da joj ne odobri tražena sredstva za rad u 2018. godini

Ministarstvo finansija nije odobrilo ukupnu sumu koju je Agencija za borbu protiv korupcije opredelila za planirane aktivnosti u 2018. godini. Agencija se obratila nadležnom ministarstvu obaveštavajući ga da nije saglasna sa Nacrtom zakona o budžetu RS za 2018. godinu. U obrazloženju su navedene činjenice u vezi sa obavezama Agencije po […]
23/11/2017

Agencija objavljuje mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama

Agencija za borbu protiv korupcije pripremila je mišljenje o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim agencijama. Nacrt zakona sadrži značajnu novinu – uvođenje obaveze sprovođenja javnog konkursa prilikom zapošljavanja u javnim agencijama, shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose sprovođenje javnog konkursa za imenovanje direktora. Međutim, […]
22/11/2017

Odbor Agencije doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Agencije

Odbor Agencije za borbu protiv korupcije je na sednici održanoj 22. novembra 2017. godine doneo odluku o raspisivanju javnog konkursa za izbor direktora Agencije i obrazovao je Konkursnu komisiju.
13/11/2017

Majda Kršikapa podnela neopozivu ostavku na mesto direktora Agencije

Na današnjoj telefonskoj sednici, Odbor Agencije doneo je odluku o prestanku javne funkcije direktora Agencije za borbu protiv korupcije, s obzirom na to da je direktorka Agencije, Majda Kršikapa, dana 13. novembra 2017. godine podnela neopozivu ostavku na navedenu funkciju. Na istoj sednici, Odbor Agencije je za vršioca dužnosti direktora […]
10/11/2017

Istovremeno vršenje javne funkcije sa funkcijama u organima sportskih organizacija je suprotno Zakonu o Agenciji

U postupcima koji se vode pred Agencijom za borbu protiv korupcije uočena je učestala pojava da funkcioneri istovremeno uz javne funkcije vrše funkcije u organima sportskih organizacija (sportsko udruženje ili sportsko privredno društvo), što je suprotno odredbama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, a u vezi sa Zakonom o […]
09/11/2017

Agencija objavljuje Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike

Agencija za borbu protiv korupcije objavljuje Izveštaj o troškovima izborne kampanje za izbor predsednika Republike 2017. godine. Izveštaj možete preuzeti ovde.
09/11/2017

Švedski ambasador u poseti Agenciji

Direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Majda Kršikapa, sastala se danas sa ambasadorom Kraljevine Švedske, Janom Lundinom i njegovim zamenikom, Joakimom Vernom. U razgovoru o nadležnostima Agencije i planovima za dalji rad, saglasili su se da je od prioritetnog značaja donošenje novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Ambasador […]