Arhiva

27/04/2017

Objavljen katalog poklona funkcionera

Iako je zakonski rok za objavljivanje 1. jun. 2017. godine, Agencija je već objavila Katalog poklona za prethodnu kalendarsku godinu. Najčešći pokloni su: knjige, slike, fotografije, plakete, vina i druga alkoholna pića. Najveći broj poklona su protokolarni pokloni. Najviše poklona prijavili su: Generalni sekretarijat predsednika Republike, Vlada Republike Srbije, Narodna […]
26/04/2017

Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

Danas je u prostorijama Agencije održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva koje imaju iskustva u praćenju strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije. Na sastanku su razmenjena mišljenja o mogućnostima alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23, potpoglavlje “Borba protiv korupcije”, za koje će Agencija u prvoj […]
26/04/2017

Podnošenje izveštaja o troškovima kampanje za predsedničke izbore do 20. maja

Agencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji su imali kandidate na izborima za predsednika Republike da su, prema članu 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, dužni da podnesu izveštaj o troškovima izborne kampanje u roku od 30 dana od dana objavljivanja konačnih rezultata izbora. Konačni rezultati izbora […]
12/04/2017

Agencija poziva instituciju Poverenika da izvrši uvid u predmet – Siniša Mali

Agencija za borbu protiv korupcije kao nezavisni državni organ u poslednjih nekoliko meseci trpi kritike i pritiske povodom slučaja gradonačelnika Siniše Malog. Povodom saopštenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i njegovog obraćanja medijima, Agencija treći put poziva instituciju Poverenika da što pre izvrši uvid […]
12/04/2017

OBAVEŠTENJE političkim subjektima u vezi sa podnošenjem godišnjeg finansijskog izveštaja

Agencija za borbu protiv korupcije podseća sve političke subjekte koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke, da su prema odredbi člana 28. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti dužni da podnesu Agenciji godišnji finansijski izveštaj za 2016. godinu do 15. aprila 2017. godine. Imajući u vidu da je […]
12/04/2017

Presedan je optuživati Agenciju

Agencija za borbu protiv korupcije neopravdano se našla u situaciji da se brani što je podnela Izveštaj Višem javnom tužilaštvu u Beogradu zbog osnova sumnje da je gradonačelnik Beograda Siniša Mali učinio određena krivična dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Umesto pozitivnih reakcija Agencija nailazi na osude […]
12/04/2017

Studijska poseta Italiji

U okviru Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije boravili su u studijskoj poseti Italiji. Tom prilikom upoznali su se sa nadležnostima Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije, Agencije za digitalnu Italiju, kao i Nacionalnog instituta za socijalno staranje Republike Italije, sa naglaskom na […]
04/04/2017

Model lokalnog antikorupcijskog plana za jedinice lokalne samouprave

Agencija za borbu protiv korupcije je, uz podršku Stalne konferencije gradova i opština, a u skladu s obavezom iz Akcionog plana za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.36.), izradila Model lokalnog antikorupcijskog plana (LAP) za jedinice lokalne samouprave. Nacrt modela lokalnog antikorupcijskog plana izrađen je na osnovu Analize uzroka i pojavnih oblika […]
03/04/2017

Obučena nova grupa predavača za oblast etike i integriteta u javnom sektoru

Agencija za borbu protiv korupcije obučila je još jedanaest novih predavača za oblast etike i integriteta čime su gotovo sve institucije u sistemu državne uprave dobile predavače. Predavači će nakon usvajanja novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije biti zaduženi za sprovođenje ove obuke u instituciji u kojoj su […]