Arhiva

15/03/2022

Посета учесника Програма стажирања за младе професионалце из јужне и југозападне Србије

Учесници Програма стажирања за младе професионалце из јужне и југозападне Србије, у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији, посетили су Агенцију за спречавање корупције. Тим поводом стажисти који обављају стручну праксу у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Министарству државне управе и локалне самоуправе, Служби Координационог тела Владе […]
15/03/2022

Обавеза достављања другог периодичног извештаја о спровођењу активности из Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика

Агенција за спречавање корупције подсећа одговорне субјекте да 15. априла 2022. године истиче рок за достављање другог периодичног извештаја о спровођењу активности из Оперативног плана за спречавање корупције у областима од посебног ризика  (Оперативни план). На основу активности 5.1.2. Оперативног плана, органи јавне власти, који су одређени као одговорни субјекти […]
15/03/2022

Посета Европске мреже организација за праћење избора

Представници Европске мреже организација за праћење избора (ENEMO), на челу са шефом Мисије Пјером Пеитјеом, посетили су Агенцију за спречавање корупције. Том приликом састали су се са помоћницом директора у Сектору за сукоб интереса и питања лобирања Верком Атанасковић, помоћником директора у Сектору за контролу финансирања политичких активности Душаном Јеличићем […]
14/03/2022

Учешће Агенције у изради докумената јавних политика

Агенција за спречавање корупције активно доприноси стварању подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији, и у сарадњи са другим државним органима и представницима цивилног сектора укључена је у израду планских докумената у овој области.  Усвајањем Стратегије за стварање подстицајног окружења за развој цивилног друштва у Републици Србији за […]
11/03/2022

Агенција објавила План контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката за 2021. годину

Агенција за спречавање корупције донела је План контроле годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката за 2021. годину. Циљ је да се контролом годишњих извештаја о финансирању политичких субјеката обухвати око 90 посто средстава које политички субјекти користе из јавних извора за финансирање редовног рада. Контроли подлежу политички субјекти који имају […]
10/03/2022

Поступање Aгенције у току изборне кампање

Агенција за спречавање корупције поступа у складу са роковима прописаним Законом о спречавању корупције и Законом о финансирању политичких активности. У претходном периоду, Агенција је примила више пријава против јавних функционера и политичких субјеката у вези са евентуалним повредама поменутих закона. По свим пријавама, иако се поједине односе на активности […]
09/03/2022

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Агенције за спречавање корупције

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Служби Агенције за спречавање корупције број 014-111-00-0003/22-09/2 Датум оглашавања: 09.3.2022. године Датум истека рока за пријављивање: 17.3.2022.године Јавни конкурс Пријава на конкурс Списак кандидата међу којима ће се спровести изборни поступак по Јавном конкурсу за попуњавање извршилачког радног места број 014-111-00-0003/22-09 од 11.02.2022.године: […]
03/03/2022

Обавеза подношења извештаја о трошковима референдумске кампање

Агенција за спречавање корупције подсећа организаторе референдумске кампање да, сагласно одредби  члана 32. Закона о референдуму и народној иницијативи, имају обавезу да Агенцији поднесу извештај о трошковима референдумске кампање у року од 30 дана од дана објављивања укупних резултата референдума. Рок за подношење извештаја о трошковима референдумске кампање је  07.март […]
01/03/2022

Јавни конкурс за доделу финансијских средстава ОЦД

На основу члана 9. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/2019,  88/2019, 11/2021 – аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/2021) и Правилника о спровођењу јавног конкурса за доделу средстава организацијама цивилног друштва за реализовање […]