Arhiva

03/07/2019

Održan drugi seminar o jačanju integriteta institucija socijalne politike u Nišu

 Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa organizacijama civilnog društva Romski centar za demokratiju iz Bujanovaca, Tri tačke iz Beograda i udruženjem RIME iz Zaječara dala je podršku stvaranju uslova za učešće i nadzor građana u vezi sa planovima integriteta lokalnih institucija sistema socijalne politike. Predavač na drugom seminaru […]
26/06/2019

Studijska poseta antikorupcijskim institucijama Republike Slovačke

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, na čelu sa direktorom Draganom Sikimićem, boravili su u studijskoj poseti institucijama za borbu protiv korupcije Republike Slovačke.O pravnom okviru, rezultatima i izazovima u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije razgovarali su sa predstavnicima Sektora za prevenciju korupcije u Kabinetu predsednika Vlade, Sektora za […]
13/06/2019

Donacija SAD za unapređenje rada Agencije

Direktor Međunarodnog kriminalističko-istražnog programa pomoći u obuci Ministarstva pravde SAD (ICITAP) pri Ambasadi SAD u Srbiji Timoti Fot uručio je danas direktoru Agencije Draganu Sikimiću IT opremu u vrednosti od oko 16 hiljada dolara. Direktor Sikimić izrazio je izuzetnu zahvalnost za podršku SAD jačanju tehničkih kapaciteta Agencije, koja će značajno […]
12/06/2019

JAVNI KONKURS za popunjavanje položaja u službi Agencije za borbu protiv korupcije

Datum oglašavanja: 12.06.2019. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 20.06.2019. godine   Tekst oglasa Tekst oglasa Spisak kandidata među kojima će se sprovesti izborni postupak
12/06/2019

Studenti iz Novog Pazara u poseti Agenciji

    Studenti prava Univerziteta u Novom Pazaru posetili su Agenciju za borbu protiv korupcije. Sa predstavnicima Agencije razgovarali su o mehanizmima sprečavanja korupcije na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i ulozi Agencije u pretpristupnim pregovorima za članstvo Republike Srbije u Evropskoj uniji. Poseta je organizovana u okviru projekta, koji […]
28/05/2019

Objavljen Katalog poklona za 2018. godinu

  Agencija za borbu protiv korupcije objavila je na svojoj internet prezentaciji, http://www.acas.rs/pretraga-registra/ , u skladu sa odredbom čl. 41. st. 4. Zakona o Agenciji, Katalog poklona za prethodnu kalendarsku godinu. Statistička analiza Kataloga poklona za 2018. godinu biće objavljena naknadno.
28/05/2019

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti, za usluge sistemske podrške IT sistemu

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za javnu nabavku usluge sistemske podrške IT sistemu, broj 404-02-57/19-03/3 za 2019. godinu Javna nabavka male vrednosti Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: Usluge stručne podrške funkcionisanju IT sistema. Šifra iz ORN-a: 72250000 – Sistemske usluge i usluge podrške   Poziv za […]
21/05/2019

Izrađen strateški plan Agencije

Agencija za borbu protiv korupcije izradila je strateški plan za period 2019-2023. godine. Strateški ciljevi predviđeni ovim dokumentom odnose se na jačanje integriteta u javnom sektoru; povećanje nivoa uključenosti društva u sprečavanje korupcije; unapređenje sprovođenja antikorupcijskih propisa; unapređenje međunarodne saradnje i primene međunarodnih standarda u oblasti sprečavanja korupcije i unapređenje […]
16/05/2019

Jačanje saradnje kroz programe podrške SAD

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić sastao se sa predstavnicima Ambasade SAD u Srbiji, na čelu sa savetnikom za borbu protiv korupcije Ministarstva pravde SAD Valterom Perkelom. Tom prilikom razgovarali su o dosadašnjoj uspešnoj saradnji posredstvom programa podrške SAD naporima Srbije u borbi protiv korupcije, uključujući umrežavanje sa […]