Arhiva

17/03/2020

Obaveštenje političkim subjektima

Obaveštavaju se politički subjekti da će u najskorije vreme dobiti putem imejla informaciju vezanu za korisnički nalog, a koji se odnosi na način podnošenja Godišnjih finansijskih izveštaja i Izveštaja o troškovima izbornih kampanja. U slučaju nedobijanja obaveštenja molimo političke subjekte da kontaktiraju Agenciju na imejl finansiranje.ps@acas.rs. U imejlu je potrebno […]
12/03/2020

Interni konkurs za popunjavanje položaja u službi Agencije za borbu protiv korupcije

Datum oglašavanja: 12.03.2020. godine Datum isteka roka za prijavljivanje: 20.03.2020. godine Tekst internog konkursa
12/03/2020

Srbija je dobila prvog registrovanog lobistu

  Nakon uspešno održane prve obuke za lobistu, kroz koju je prošlo 44 učesnika, Agencija je na osnovu zahteva za upis u Registar lobista i konačnog rešenja direktora Agencije upisala kao prvog registrovanog lobistu Nenada Vukovića, advokata iz Beograda. Republika Srbija je donošenjem Zakona o lobiranju položila ispit zrelosti jedne […]
12/03/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti usluga broj 404-02-16/2020-03 za 2020. godinu. Predmet javne nabavke broj 404-02-16/2020-03 su usluge zdravstvene zaštite – sistematski pregled za zaposlene, Šifra iz ORN – 85100000 – Usluge zdravstvene zaštite.   Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o obustavi postupka Obaveštenje […]
09/03/2020

Obaveštenje za političke subjekte

Obaveštavaju se politički subjekti da će od 15. marta 2020. godine, zbog puštanja u rad novog aplikacionog softvera, biti izmenjen način podnošenja godišnjih finansijskih izveštaja (I1) i izveštaja o troškovima izbornih kampanja (I2), sa propisanom pratećom dokumentaciom. Izveštaji će se podnositi putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen […]
05/03/2020

Obaveštenje o upisu u Registar lobista i Registar pravnih lica koja obavljaju lobiranje

Podnosiocima zahteva za upis u Registar lobista Agencija za borbu protiv korupcije ukazuje na to da u Registar lobista, koji vodi Agencija može biti upisano lice koje ispunjava uslove za obavljanje lobiranja propisane odredbom čl. 10. st. 1. Zakona o lobiranju („Službeni glasnik RS“, br. 87/18 i 86/19-dr. zakon). Međutim, […]
05/03/2020

Više o izbornoj kampanji 2020. saznajte na novoj stranici sajta Agencije

Informacije o izbornoj kampanji u okviru nadležnosti Agencije ustanovljene Zakonom o Agenciji i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti možete da pratite na sajtu Agencije u okviru izdvojene stranice pod nazivom Izborna kampanja 2020. Na ovoj stranici biće vam svakodnevno dostupna saopštenja, informacije o posmatranju izborne kampanje i odluke Agencije za […]
03/03/2020

U susret izborima

  Uoči raspisivanja izbora u Republici Srbiji podsećamo na nadležnosti Agencije ustanovljene Zakonom o Agenciji i Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti. kao i na zakonske obaveze funkcionera i političkih stranaka. Zakoni su preciznije odredili šta su javni resursi i zabranu njihove zloupotrebe u izbornoj kampanji odnosno aktivnostima političkih subjekata koje […]
27/02/2020

Potpisan Sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa Institutom društvenih nauka

Poštujući zakonske odredbe po kojima Agencija za borbu protiv korupcije organizuje istraživanja o stanju korupcije, prati i analizira statističke podatke i predlaže izmene načina vođenja statističkih podataka od značaja za praćenje ovog negativnog društvenog fenomena, direktor Agencije Dragan Sikimić potpisao je danas Sporazum o naučno-stručnoj saradnji sa profesorom Goranom Bašićem, […]