Arhiva

01/09/2020

Zasedanje UN Radne grupe za sprečavanje korupcije

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvuju na 11. zasedanju Međuvladine radne grupe za sprečavanje korupcije, u organizaciji UN Kancelarije za pitanja droge i kriminala (UNODC). Ovogodišnje zasedanje, koje se održava od 31. avgusta do 2. septembra, usmereno je na unapređenje delotvornosti rada institucija za borbu protiv korupcije, u skladu sa […]
01/09/2020

Početak primene novog Zakona o sprečavanju korupcije

Od danas počinje primena novog Zakona o sprečavanju korupcije. Zakonskim odredbama precizirane su i proširene nadležnosti Agencije, i imajući u vidu da je prevashodno reč o preventivnom organu, ona od danas nosi naziv Agencija za sprečavanje korupcije. Zakon je stvorio uslove za efikasnu proveru imovine i prihoda javnih funkcionera, jasnije […]
28/08/2020

Saopštenje za javnost

  Agencija za borbu protiv korupcije obaveštava javnost da je došlo do tehničkih problema u prikazivanju izveštaja o troškovima izborne kampanje koji se nalaze na zvaničnoj internet prezentaciji Agencije i upućuje javno izvinjenje političkim subjektima čiji su izveštaji netačno prikazani čime su dovedeni u fokus današnje medijske pažnje i analize. […]
27/08/2020

Obaveštenje o održavanju treće obuke za lobiste

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Odlukom br. 014-033-00-0136/20-11 od 26.08.2020. godine odredio je održavanje treće obuke za lobistu u periodu od 01. do 02. oktobra 2020. godine, sa početkom u 9 časova. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1, Beograd. Podnosiocima zahteva […]
14/08/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti; Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja; Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti – Nabavka novih mobilnih telefonskih uređaja, broj 404-02-11/2020-03 za 2020. godinu. Predmet nabavke, naziv i oznaka iz Opšteg rečnika nabavke: Šifra iz ORN – 32250000 – Mobilni telefoni. Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora
07/08/2020

Sastanak direktora Agencije i predstavnice Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Dragan Sikimić održao je onlajn sastanak sa regionalnom savetnicom Kancelarije UN za pitanja droge i kriminala (UNODC) Virhinijom de Abaho Markes (Virginia de Abajo Marqués), zaduženom za oblast povraćaja dobara i međunarodne saradnje. Na sastanku je bilo reči o saradnji Agencije i UNODC, u […]
29/07/2020

Način podnošenja Izveštaja o troškovima izborne kampanje

Obaveštavaju se politički subjekti da Izveštaje o troškovima izborne kampanje dostavljaju putem novog aplikativnog softvera. Izveštaji se podnose putem web linka http://www.acas.rs/awf/#/login prijavom na korisnički nalog dobijen od Agencije putem imejla, unosom podataka u web formi, a prema ranije objavljenom  Uputstvu . Pozivaju se politički subjekti koji su učestvovali u izbornoj […]
20/07/2020

11. Ponovni javni konkurs za dodelu sredstava OCD za realizaciju projekta za prevenciju korupcije. Prijave se podnose do 3. avgusta.

Agencija za borbu protiv korupcije objavila je danas Konkurs za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za projekat kome će po unapred definisanim kriterijumima biti dodeljeno 1.440 000, 00 dinara. Kontinuirana podrška, koju Agencija od svog osnivanja pruža nevladinom sektoru, potvrđuje strateško partnerstvo sa udruženjima građana posvećenim suzbijanju korupcije u društvu. […]
16/07/2020

Predstavnici Agencije na konferenciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme

Na poziv Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES), predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije učestvovali su na virtuelnoj konferenciji o borbi protiv korupcije u svetlu pandemije COVID-19 virusa. Na konferenciji su predstavljeni mehanizmi sprečavanja korupcije i praksa Agencije u oblastima posebno podložnim korupciji, među kojima su trošenje javnih sredstava, finansiranje […]