Arhiva

05/02/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku male vrednosti broj 404-02-12/2020-03 za 2020. godinu. Nabavka fotografske opreme za potrebe Agencije za borbu protiv korupcije, Šifra iz ORN – 38650000 – Fotografska oprema.   Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o zaključenom ugovoru
31/01/2020

Obaveštenje o sprovođenju prve obuke za lobiste

 Povodom poziva direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 24.12.2019. godine o održavanju Prve obuke za lobistu 6. i 7. februar 2020. godine, Agencija obaveštava podnosioce zahteva da će, zbog velikog broja podnetih zahteva (46), Prva obuka za lobistu biti održana u tri termina, prema sledećem rasporedu: I – 6. […]
30/01/2020

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Nišu

Pripremu za kontrolu izborne kampanje Agencija za borbu protiv korupcije sprovodi nizom obuka budućih terenskih posmatrača, koji će neposrednim posmatranjem na terenu prikupljati relevantne informacije i podatke u vezi sa aktivnostima političkih subjekata u izbornoj kampanji i troškovima izborne kampanje. Posle Beograda i Kragujevca obuka je održana u niškom Regionalnom […]
29/01/2020

Poziv za podnošenje ponuda za Javnu nabavku male vrednosti – Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za Javnu nabavku usluga broj 404-02-19/2020-03 za 2020. godinu Javna nabavka male vrednosti Šifra iz ORN – 63500000 – Usluge putničkih agencija i tur operatera i usluge pomoći turistima   Poziv za podnošenje ponuda Konkursna dokumentacija Odluka o dodeli ugovora Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu […]
28/01/2020

Agencija za borbu protiv korupcije nastavlja ciklus obuke posmatrača izbornih kampanja

Efikasna kontrola izbornih kampanja važan je zadatak Agencije za borbu protiv korupcije u izbornoj godini. Današnjom obukom u Kragujevcu budućim terenskim posmatračima i koordinatorima predočeni su principi rada, organizacija monitoringa kao i svi modeli izveštavanja o troškovima promocije izbornih programa i učesnika na izborima. Po završenoj obuci radi provere usvojenog […]
23/01/2020

Ciklus obuka: „Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“

 Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, su danas, u velikoj sali Skupštine Grada Beograda, organizovali obuku na temu “Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“. Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim […]
22/01/2020

Podrška uspostavljanju etičke infrastrukture u javnoj upravi Republike Srbije

Posredstvom EU IPA 2013 projekta “Prevencija i borba protiv korupcije” izrađene su Smernice i preporuke za uvođenje službenika za etiku i integritet u javnu upravu Republike Srbije. Cilj smernica je da pruže konkretne predloge za izmenu nacionalnog normativnog i institucionalnog okvira, kojima bi bili ostvareni osnovni preduslovi za uspostavljanje sveobuhvatne […]
20/01/2020

Obuka posmatrača izbornih kampanja u Beogradu

U nastavku ciklusa obuka, predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije seminarom u Beogradu nastavili su sa edukacijom terenskih posmatrača i koordinatora. U naredna tri dana, od 20 do 22. januara 2020. godine, polaznici seminara dobiće sve neophodne informacije za ispravan postupak izveštavanja o utrošenim sredstvima koje politički subjekti koriste u […]
15/01/2020

Poziv na obuku za lobiste

Prva obuka za lobiste održaće se 6. i 7. februara 2020. godine u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije (Carice Milice 1, Beograd), sa početkom u 9 časova. Zainteresovani mogu podneti zahtev za pohađanje obuke do 26. januara 2020. godine putem linka: http://www.acas.rs/awf/.