Arhiva

18/11/2020

Učešće Agencije na prvoj Međunarodnoj nedelji svesti o prevarama u Srbiji

Agencija za sprečavanje korupcije učestvovala je na prvoj Međunarodnoj nedelji svesti o prevarama u Srbiji i tako dala doprinos značaju ove teme. Događaj u organizaciji Deloitte-a ima za cilj otvaranje dijaloga o temama poput finansijskog kriminala, prevara i korupcije, prevenciji i poslediciama, ali i izazovima i trendovima u borbi protiv […]
16/11/2020

Poziv zainteresovanoj javnosti za dostavljanje komentara na Nacrt metodologije za izradu procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima

Republika Srbija se, u skladu sa Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, obavezala da će proceniti uticaj dosadašnjih mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u ranjivim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija), kao i da će preduzeti korektivne mere, ukoliko je potrebno i uspostaviti […]
03/11/2020

Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija

Agencija za sprečavanje korupcije objavila je Priručnik za prepoznavanje i upravljanje situacijama sukoba interesa i nespojivosti funkcija. Priručnik je primarno namenjen svim javnim funkcionerima u Republici Srbiji (RS), a sekundarno svim osobama koje žele da razumeju pojam sukoba interesa i nespojivosti funkcija javnih funkcionera i koje su sve mogućnosti i […]
30/10/2020

Održan konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

U okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medija, Agencija za sprečavanje korupcije održala je 29. oktobra konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj bio upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon o sprečavanju korupcije u oblasti sukoba interesa i provere imovine i prihoda funkcionera, koji je u […]
26/10/2020

Konsultativni sastanak i radionica sa predstavnicima OCD i medija

Beograd, 29. oktobar 2020.   U okviru intenziviranja saradnje sa organizacijama civilnog društva i medijima, Agencija za sprečavanje korupcije organizuje u četvrtak, 29. oktobra 2020., konsultativni sastanak i radionicu, čiji je cilj upoznavanje sa najvažnijim novinama koje je doneo Zakon o sprečavanju korupcije, koji je u primeni od 1. septembra […]
22/10/2020

JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Ministarstvo pravde raspisalo je javni konkurs za izbor pet članova Veća Agencije za sprečavanje korupcije. Konkurs je raspisan u skladu sa novim Zakonom o sprečavanju korupcije, čija je primena počela 1. septembra 2020. godine. JAVNI KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA VEĆA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORU…
20/10/2020

Počeo program stažiranja u Agenciji

Agencija za sprečavanje korupcije i ove godine učestvuje u programu stažiranja za mlade profesionalce iz jugozapadne Srbije, u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji. Izabrani stažisti će u narednih šest meseci imati priliku da se upoznaju sa nadležnostima i radom Agencije za sprečavanje korupcije, Kancelarije za javne nabavke, Narodne skupštine, Ministarstva […]
19/10/2020

Dve godine od osnivanja Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Mreža institucija za sprečavanje korupcije, obeležila je dve godine postojanja. Ustanovljena u oktobru 2018. godine, kada su Deklaraciju , o osnivanju potpisali najviši predstavnici antikorupcijskih institucija iz 17 država, Mreža danas okuplja 29 članica, uz jednog posmatrača i četiri partnerske institucije. Agencija za sprečavanje korupcije bila je među osnivačima, na […]
13/10/2020

Okrugli sto „Predstavljanje Nacrta Uputstva o postupku zaključivanja sporazuma o priznanju prekršaja“

U okviru realizacije Projekta za odgovornu vlast (GAI) Agencija za sprečavanje korupcije je sa sudijama prekršajnih sudova iz Beograda, Novog Sada, Kraljeva, Kragujevca i Niša, i predstavnicima Prekršajnog apelacionog suda radila na veoma važnoj oblasti koja se tiče unapređenja saradnje Agencije i prekršajnih sudova i na izradi Uputstva o postupku […]