Arhiva

16/12/2020

Film koji ukazuje na situacije sukoba interesa od danas na sajtu Agencije

Kao rezultat Aktivnosti 2.2.3.2. iz Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, predstavljamo Vam film kojim ukazujemo na potencijalne situacije sukoba interesa u cilju otklanjanja sumnji kod javnih funkcionera i građana. Ovim animiranim filmom Agencija želi da podigne svest funkcionera o suštini obaveza koje su predviđene Zakonom o sprečavanju korupcije i […]
09/12/2020

Konferencija Republike Kazahstan povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Zamenik direktora Agencije za sprečavanje korupcije Dejan Damnjanović učestvovao je na međunarodnoj onlajn konferenciji pod nazivom „Na putu integriteta: jačanje transparentnosti, odgovornosti i učešća javnosti“, u organizaciji Agencije za borbu protiv korupcije Republike Kazahstan. Damnjanović je govorio u okviru panela o nadzoru javnosti, kao osnove za transparentno društvo. Istakao je […]
08/12/2020

Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Agencija za sprečavanje korupcije Republike Srbije, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji, organizovala je međunarodnu onlajn konferenciju „Aktivnosti i saradnja tela za prevenciju korupcije u globalno novim uslovima”. Konferencija je okupila predstavnike nezavisnih institucija, pravosuđa, međunarodnih organizacija, civilnog društva, ministarstava i drugih državnih […]
01/12/2020

Smernice za izveštavanje o sprovođenju i vršenju nadzora nad sprovođenjem Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 (potpoglavlje Borba protiv korupcije)

U skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije i Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23, Agencija za sprečavanje korupcije nadziraće sprovođenje potpoglavlja Borba protiv korupcije Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23. Imajući to u vidu, uz podršku projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013), izrađene su Smernice za izveštavanje o […]
27/11/2020

Vodič za primenu Programa obuke i Uputstva za obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta

Agencija za sprečavanje korupcije je početkom septembra 2020. godine donela i objavila Program obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta, kao i Uputstvo za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije. Kako bismo organima javne vlasti pomogli u sprovođenju novoustanovljene […]
26/11/2020

Objavljen Drugi izveštaj o usklađenosti sa preporukama GRECO

Dve preporuke Grupe država protiv korupcije Saveta Evrope (GRECO) su ispunjene, 10 delimično ispunjeno i jedna nije ispunjena, nalaz je danas objavljenog Drugog izveštaja GRECO o usklađenosti za Republiku Srbiju u Četvrtom krugu evaluacije, koji obuhvata sprečavanje korupcije u odnosu na poslanike, sudije i tužioce. Izveštaj je usvojen na plenarnom […]
25/11/2020

Održan prvi vebinar namenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave „Novine u Zakonu o sprečavanju korupcije“

Danas je u organizaciji Agencije za sprečavanje korupcije uz podršku EU projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ održan prvi od ukupno tri vebinara namenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave iz Južnobačkog, Južnobanatskog, Severnobačkog, Severnobanatskog, Srednjebanatskog, Sremskog i Zapadnobačkog Upravnog okruga. Agencija nastoji da učesnicima (kroz pojašnjenja odredbi Zakona o sprečavanju korupcije […]
20/11/2020

Učešće Agencije na petoj Regionalnoj (Jumbo) konferenciji o bezbednosti

  Agencija za sprečavanje korupcije učestvovala je na petoj Regionalnoj (Jumbo) konferenciji o kordinaciji bezbednosti, koju su organizovali Regionalni savet za saradnju (RSS) i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Italije. Konferencija, pod nazivom “Otvaranje puta za stabilizaciju na Zapadnom Balkanu: Balkanska ruta u novom geopolitičkom poretku – stari i novi izazovi […]
18/11/2020

Direktor Agencije predavač na međunarodnoj obuci o suzbijanju korupcije

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić održao je predavanje sudijama i tužiocima na međunarodnoj obuci, koju su organizovali Agencija za borbu protiv korupcije i Nacionalna škola za pravosuđe Republike Francuske. Na obuci, pod nazivom „Nacionalna i međunarodna korupcija: sprečavanje, otkrivanje, sprovođenje“, Sikimić je inostrane sudije i tužioce upoznao sa […]