Arhiva

27/05/2022

Održana prva obuka za rukovodioce institucija koje izrađuju plan integriteta u III ciklusu

Agencija za sprečavanje korupcije održala je 26. maja 2022. godine prvu u nizu obuka za rukovodioce institucija koje su u obavezi da izrade i sprovedu plan integriteta u trećem ciklusu. Obuku „Direktor kao pokretač izgradnje institucionalnog integriteta“ pohađalo je 18 direktora, odnosno pomoćnika direktora osnovnih škola sa teritorije Grada Beograda. […]
25/05/2022

Oglasna tabla

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU „Sl.glasnik“, br. 18/2016 Javno dostavljanje Član 78. (1) Javno dostavljanje vrši se: 1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć; 2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće; […]
20/05/2022

Održan trening za novinare i predstavnike civilnog sektora

Sa željom unapređenja saradnje i profesionalnih standarda u izveštavanju o sprečavanju korupcije u Srbiji, Agencija za sprečavanje korupcije nastavlja sa održavanjem onlajn treninga, na kojima kroz predavanja i diskusiju detaljno upućuje medije, predstavnike civilnog društva, i posredno javnost, u zakonske nadležnosti i ovlašćenja. Drugi ovogodišnji onlajn trening bio je posvećen […]
19/05/2022

Izrađen prvi Izveštaj o praćenju sprovođenja Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika

Agencija za sprečavanje korupcije izradila je prvi Izveštaj o praćenju sprovođenja Operativnog plana za sprečavanje korupcije u oblastima od posebnog rizika (u daljem tekstu Operativni plan). Revidiranim akcionim planom za Poglavlje 23, nadzor nad sprovođenjem antikorupcijskih mera predviđenih Operativnim planom, koji je Vlada Republike Srbije usvojila 30. septembra 2021. godine, […]
17/05/2022

Obaveza podnošenja konačnih izveštaja o troškovima izborne kampanje za lokalne izbore Majdanpek i Knjaževac

Agencija za sprečavanje korupcije podseća sve političke subjekte koji su učestvovali u izbornoj kampanji za izbore koji su održani 3. aprila 2022. godine, da saglasno odredbi člana 29. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, imaju obavezu da Agenciji podnesu konačni izveštaj o troškovima izborne kampanje u roku od 30 dana od […]
12/05/2022

Drugo ovogodišnje plenarno zasedanje Mreže institucija za sprečavanje korupcije

Mreža institucija za sprečavanje korupcije (NCPA), na čelu sa Nacionalnom institucijom za transparentnost Grčke, održala je drugo ovogodišnje plenarno zasedanje, na kojem su učestvovali i predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije. Na zasedanju je razmatrano sprovođenje godišnjeg Akcionog plana Mreže, kao i napredak u sledećim oblastima: 1) organizacija vebinara na teme […]
12/05/2022

Saradnja Agencije i Ekonomskog fakulteta

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Žaklina Stojanović potpisali su Sporazum o saradnji, kojim je stvorena osnova za njeno proširivanje i unapređenje. Kroz razmenu informacija i iskustava u pitanjima u vezi sa naukom i praksom u oblasti sprečavanja korupcije, izvođenje […]
10/05/2022

Obuka za lobistu

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Odlukom br. 014-033-00-0020/22-11 od  14.04.2022. godine odredio je održavanje Druge obuke za lobistu u 2022. godini, u periodu od  19. do 20. maja 2022. godine. Obuka će se održati u prostorijama Agencije za sprečavanje korupcije, Carice Milice 1, Beograd.  Zahtev za pohađanje obuke za lobistu […]
09/05/2022

Program obuke „Etika i integritet“ dobio status programa od javnog interesa

Program obuke „Etika i integritet“, koji organizuje i sprovodi Agencija za sprečavanje korupcije, rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio je status programa od javnog interesa. Pohađanjem obuke „Etika i integritet” zaposleni u sistemu obrazovanja i vaspitanja, imaće priliku da unaprede profesionalne standarde ponašanja, etičku kulturu i integritet, kao […]