Arhiva

25/05/2012

Годишњи извештај 2010. Г17

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
25/05/2012

Г17 Плус

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ВП

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
25/05/2012

Годишњи извештај 2010. ВП

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година
25/05/2012

Војвођанска партија

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2010. ВДС

Завршни рачун 2010. година
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ВДСС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)  
25/05/2012

Влашка демократска странка Србије

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. БДСС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)