Arhiva

28/05/2012

Годишњи извештај 2010. ЗАЈЕДНО

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
28/05/2012

Заједно за Шумадију

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ДСС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
25/05/2012

Годишњи извештај 2010. ДСС

Звршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
25/05/2012

Демократска странка Србије

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ДСХВ

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
25/05/2012

Годишњи извештај 2010. ДСХВ

Завршни рачун 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
25/05/2012

Демократски савез Хрвата у Војводини

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ДС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)