Arhiva

28/05/2012

Годишњи извештај 2010. СВМ

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
28/05/2012

Савез војвођанских Мађара

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. ПВ

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)
28/05/2012

Годишњи извештај 2010. ПВ

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
28/05/2012

Покрет ветерана

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. ПУПС

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Мишљење овлашћеног ревизора II Завршни рачун (АПР)
28/05/2012

Годишњи извештај 2010. ПУПС

Завршни рачун 2010. година Извештај о имовини 2010. година Извештај о прилозима 2010. година
28/05/2012

Партија уједињених пензионера Србије

Годишњи извештај 2011. Годишњи извештај 2010.
28/05/2012

Годишњи извештај 2011. ПСС-БК

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац) Мишљење овлашћеног ревизора Завршни рачун (АПР)