Arhiva

28/01/2011
MartinezMadero

U znak sećanja na Davida Martinez Madera

Sa velikim žaljenjem saopštavamo da je predsednik Antikorupcijske Agencije iz Barselone, gospodin David Martinez Madero, iznenada preminuo 21. januara na povratku sa sastanka Međunarodne antikorupcijske akademije u Singapuru. Gospodin Martinez Madero bio je veliki prijatelj Agencije za borbu protiv korupcije sa kojim smo tokom prethodne godine u više navrata razgovarali […]
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. UP

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
26/01/2011

saopštenje 26. januar

Povodom vesti objavljene u današnjoj štampi u kojoj se navodi da je gradski sekretar za obrazovanje, Vladimir Todić, podneo ostavku na tu funkciju i „prelazi na novo radno mesto“, Agencija za borbu protiv korupcije još jednom podseća sve funkcionere da su po prestanku javne funkcije, a pre stupanja na novu […]
29/05/2012

Udruženje penzionera i socijalna pravda

Godišnji izveštaj 2011.
19/01/2011

saopštenje, 19. januar

Agencija za borbu protiv korupcije saopštava da tvrdnje objavljene u današnjim dnevnim novinama Blic i Pres, da će „povući prekršajnu prijavu protiv Božidara Đelića„, ne potiču od Agencije i da su neistinite. Ovakva informacija nije zvaničan stav Agencije, ali se tretira kao pritisak i nedozvoljeni uticaj na njen rad.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. SDS

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
18/01/2011

Saopštenje Agencije, 18. januar

Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Prekršajnom sudu u Beogradu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Božidara Đelića zbog toga što u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja odnosno imenovanja nije preneo upravljačka prava u preduzeću „House of Europe Invest B.V.“ (koje je sa 100% udela u […]
29/05/2012

Socijaldemokratski savez

Godišnji izveštaj 2011.
31/12/2010

saopštenje 31. decembar

Zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije podneo je ostavku iz ličnih i profesionalnih razloga. Počev od 31. decembra prešao je na novu dužnost u okviru Državne revizorske institucije. Prema Zakonu o Agenciji, zamenika direktora bira direktor Agencije između tri predložena kandidata sa liste koju utvrdi Odbor Agenciije.