Arhiva

06/05/2011

Analiza postupka – invalidske penzije

Povodom sve češćih pisanja medija o korupciji, odnosno zloupotrebama koje se događaju u postupku ostvarivanja prava na invalidsku penziju, kao i činjenici da mali broj podnosilaca zahteva za ostvarivanje ovog prava to pravo i ostvari, Agencija za borbu protiv korupcije je izradila kratku analizu postupka ostvarivanja ovog prava na osnovu […]
15/06/2012

Godišnji izveštaj 2011. VDS

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
07/04/2011

Saopštenje Agencije, 7. april

Agencija za borbu protiv korupcije predložila je ministru za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu da izvrši kontrolu ustavnosti i zakonitosti delovanja Skupštine grada Jagodina i prema ovoj gradskoj skupštini i odgovornim licima u njoj preduzme neophodne zakonske mere, kao i da o preduzetim merama obavesti Agenciju […]
15/06/2012

Vlaška demokratska stranka VDS

Godišnji izveštaj 2011. Godišnji izveštaj 2010.  
05/04/2011

Saopštenje Agencije, 5. april

Registar funkcionera koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije ažuriran je i broji oko 7000 imena. Uskoro će svi podaci koji se odnose na registar funkcionera, a kojima raspolaže Agencija, biti dostupni na veb sajtu i dnevno ažurni. Prekršajni sud u Beogradu zakazao je za 6. april pretres u postupku […]
01/06/2012

Pres maj 2012.

Maj, 2012.   Datum Medij Naslov Format 31.5.2012. RTV 1 Vodič za funkcionere wmv 31.5.2012. TV Pink Borba protiv korupcije u Srbiji wmv 31.5.2012. Narodne novine Kampanja je bila skupa, čekamo izveštaje stranaka pdf 31.5.2012. Privredni pregled Procena troškova posle izveštaja stranaka pdf 31.5.2012. Politika Agencija podnela prekršajnu prijavu protiv […]
31/03/2011

Saopštenje Agencije, 31. mart

Agencija za borbu protiv korupcije izražava zadovoljstvo povodom reakcije evropskog komesara za proširenje EU, Štefana Filea i Ministarstva pravde koji su prepoznali potrebu da se izvrši revizija Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i Akcionog plana.
30/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. SDP

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
16/03/2011

Saopštenje Agencije, 16. mart

Povodom učestalih reklamnih poruka pojedinih političkih stranaka kao i raznih humanitarnih akcija koje organizuju, Agencija za borbu protiv korupcije još jednom upozorava političke stranke da prikupljena sredstva mogu da koriste samo za redovan rad i za izbornu kampanju. Aktivnost koja nije obuhvaćena redovnim radom ili izbornom kampanjom, kako je to […]