Arhiva

24/05/2021

Saopštenje

Povodom saopštenja Udruženja novinara Srbije, od 22. maja 2021. godine, u kome se iznose stavovi o umešanosti u izbor predsednika ovog udruženja, Agencija za sprečavanje korupcije, kao nezavisni državni organ, ukazuje da se do sada nije, niti će se mešati u rad bilo kog udruženja, uključujući i Udruženje novinara Srbije. […]
21/05/2021

Sastanak sa predsednikom Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić i predsednik Nacionalne agencije za borbu protiv korupcije Republike Italije Đuzepe Buzia sastali su se u onlajn formatu. Razgovarali su o dosadašnjoj saradnji dveju institucija, koja je započela 2015. godine, nastavljena posredstvom Tvining projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013) u periodu […]
17/05/2021

Raspisan novi javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava udruženjima (OCD)

Na osnovu člana 9. Zakona o sprečavanju korupcije („Službeni glasnik RS”, br. 35/2019 i 88/2019, 11/2021 – autentično tumačenje), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 149/2020 i 40/21) i Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za realizovanje […]
17/05/2021

Poseta studenata Univerziteta Union-Nikola Tesla

Studenti četvrte godine Fakulteta za poslovne studije i pravo-smer bezbednost, Univerziteta Union-Nikola Tesla posetili su Agenciju i u okviru praktične nastave na temu Analitika i bezbednosna obrada podataka, upoznali se sa njenim radom. Dragan Sikimić, direktor Agencije pozdravio je studente i istakao važnost usavršavanja u oblasti koja predstavlja bitan segment […]
17/05/2021

Početak trećeg ciklusa izrade plana integriteta

Početak trećeg ciklusa izrade i sprovođenja plana integriteta predviđen je za 1. novembar 2021. godine. Agencija za sprečavanje korupcije donela je Uputstvo za izradu i sprovođenje plana integriteta („Službeni glasnik RS” br. 145/20, 43/21 i 48/21). Prečišćen tekst je dostupan OVDE. Plan integriteta donose i sprovode organi Republike Srbije, autonomne […]
14/05/2021

Poseta šefa Misije OEBS-a u Srbiji Agenciji za sprečavanje korupcije

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Dragan Sikimić sastao se sa šefom Misije OEBS-a u Srbiji, ambasadorom Janom Bratuom i njegovim saradnicima. Šef Misije OEBS-a u Srbiji, ambasador Bratu istakao je značaj dosledne primene mehanizama sprečavanja korupcije, kao i spremnost Misije OEBS-a da nastavi da pruža kontinuiranu podršku Agenciji i Republici […]
14/05/2021

Više hiljada polaznika obuke „Etika i integritet”

Nakon stupanja na snagu Zakona o sprečavanju korupcije svi organi javne vlasti imaju obavezu da sprovode obuku u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta pod nazivom „Etika i integritet” i da izveštavaju Agenciju o njenom sprovođenju. Tokom pandemije korona virusa koja je nametnula i izmenjene uslove rada, obuka na daljinu […]
14/05/2021

Radionica o finansiranju političkih stranaka i izbornih kampanja

Predstavnici Agencije za sprečavanje korupcije učestvovali su na dvodnevnoj radionici za novinare pod nazivom „Finansiranje političkih stranaka i izbornih kampanja – principi, standardi, regulatorni okvir i prakse“, u organizaciji Međunarodne fondacije za izborne sisteme (IFES). Direktor regionalne kancelarije IFES u Pragu Magnus Ohman govorio je o političkom finansiranju i međunarodnim […]
06/05/2021

Drugi poziv zainteresovanim organizacijama civilnog društva za učešće u izradi procene uticaja mera preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima

Revidiranim Akcionim planom za Poglavlje 23-potpoglavlje Borba protiv korupcije predviđeno je da Agencija za sprečavanje korupcije, u saradnji sa nadležnim institucijama, proceni uticaj dosadašnjih mera, preduzetih sa ciljem smanjenja korupcije u rizičnim oblastima (zdravstvo, porezi, carine, obrazovanje, lokalna samouprava, privatizacija, javne nabavke i policija). Kako bi obezbedila uključenost svih zainteresovanih […]