Arhiva

20/09/2011

Izveštaj o sprovođenju Strategije i Akcionog plana za I i II kvartal 2011. godine

Agencija za borbu protiv korupcije podseća nosioce obaveza da 30. septembra ističe rok za treći kvartalni izveštaj u 2011. godini, kao i da su izveštaji koje dostavljaju sami nosioci obaveza nezamenjiv izvor podataka na osnovu koga će se raditi analiza ispunjenosti preporuka iz Strategije i aktivnosti iz Akcionog plana za […]
20/06/2012

Bajina Bašta – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS – verzija II  
09/09/2011

Povodom odluke Ustavnog suda

Agencija za borbu protiv korupcije primila je danas odluku Ustavnog suda Srbije kojom je utvrđeno da odredba člana 29. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kojom je propisano da funkcioner može da nastavi obavljanje jedne javne funkcije, a uz nju i javne […]
20/06/2012

Bačka Palanka – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Demokratska stranka Srbije Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS – Socijaldemokratska partija Srbije SDPS Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS Srpski pokret obnove SPO Stranka vojvođanskih Slovaka SVS    
05/09/2011

Rešenje povodom prekršajne prijave protiv Jedinstvene Srbije

Viši prekršajni sud u Beogradu je doneo rešenje da je za vođenje prekršajnog postupka koji je Agencija zahtevala protiv političke stranke Jedinstvena Srbija nadležan Prekršajni sud u Beogradu. Da podsetimo, Agencija je 29. oktobra 2010. godine podnela zahtev Prekršajnom sudu u Beogradu za pokretanje prekršajnog postupka protiv Jedinstvene Srbije zbog […]
20/06/2012

Bač – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS Srpska radikalna stranka SRS  
09/09/2011

KONKURS ZA PODRŠKU PROJEKTIMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA USMERENIM NA JAČANJE KAPACITETA DRUŠTVA U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Usled promene sedišta Agencije za borbu protiv korupcije, koje je uslovilo privremeni prekid rada internet prezentacije i e-mail servera, kao i zbog izrazito malog broja prijava koje su pristigle do isteka roka za konkurisanje, ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZAINTERESOVANIH ORGANIZACIJA PRODUŽAVA SE DO 18. OKTOBRA 2011. GODINE U 16 […]
20/06/2012

Arilje- Izbori za odbornike

  Demokratska stranka DS Koalicija: Socijalistička partija Srbije SPS – Partija ujedinjenih penzionera Srbije PUPS Srpska radikalna stranka SRS – verzija II
09/09/2011

PRVA PRESUDA PREKRŠAJNOG SUDA ZBOG NEDOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA O IMOVINI

Prekršajni sud u Nišu prekršajno je osudio Backović Slađanu, direktorku Republičkog fonda za razvoj, zbog toga što nije u Zakonom propisanom roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja odnosno imenovanja dostavila izveštaj o imovini i prihodima Agenciji za borbu protiv korupcije.