Arhiva

14/07/2010

Informator

Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije (februar 2013.) Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije 2012. Informator o radu Agencije za borbu protiv korupcije  
29/05/2012

Romska demokratska stranka

Godišnji izveštaj 2011.
17/11/2010

Registar funkcionera i imovine

Registar funkcionera Katalog primljenih poklona funkcionera 2010. godine Evidencija pravnih lica i postupaka javnih nabavki
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. RS

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
12/10/2010

Operativni sastanci širom Srbije

Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije će danas u sali Skupštine grada Kraljevo na dva operativna sastanka sa početkom u 11 i 14 sati razgovarati sa predstavnicima lokalne samouprave i civilnog društva kako bi se bliže upoznali sa nadležnostima Agencije.
29/05/2012

Reformistička stranka

Godišnji izveštaj 2011.
10/09/2010

Saopštenje povodom Uputstva za pripremu budžeta za 2011. godinu

Agencija za borbu protiv korupcije dobila je danas, 10. septembra, sa značajnim zakašnjenjem u odnosu na ostale korisnike budžeta Republike Srbije, Uputstvo za pripremu budžeta za 2011. godinu, jer je koverat koji sadrži Uputstvo adresiran na nepostojeći organ tj. Republički odbor za rešavanje o sukobu interesa.
29/05/2012

Godišnji izveštaj 2011. RAVANICA

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac) Mišljenje ovlašćenog revizora Završni račun (APR)
09/09/2010

Predlog za ocenu ustavnosti

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je Ustavnom sudu Predlog za ocenu ustavnosti člana 29. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.