Arhiva

22/06/2012

Paraćin – Izbori za odbornike

Dveri Demokratska stranka DS Koalicija: Srpska napredna stranka SNS – Nova Srbija NS Socijalistička partija Srbije SPS Srpska radikalna stranka SRS Srpski pokret obnove SPO
28/12/2012

Reagovanje Agencije na vest o radnoj verziji Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Povodom medijskih objava da je Ministarstvo pravde i državne uprave napisalo radnu verziju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, Agencija saopštava da iako je u radnoj grupi ne može da iznese mišljenje o sadržini ove verzije s obzirom nije učestvovala u njenoj izradi, niti joj je ona dostavljena uvid.
22/06/2012

Osečina – Izbori za odbornike

Demokratska stranka DS Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
26/12/2012

Obraćanje Agencije ministru finansija i privrede i direktoru Poreske uprave povodom najavljene unakrsne procene poreske osnovice

Povodom najavljenog donošenja niza podzakonskih akata kojima će se bliže urediti postupanje Poreske uprave u sprovođenju unakrsne procene poreske osnovice, Agencija za borbu protiv korupcije obratila se Mlađanu Dinkiću, ministru finansija i privrede i Ivanu Simiču, v.d. Direktora PU.
22/06/2012

Opovo – Izbori za odbornike

Koalicija: G17 plus – Narodna partija NP Liga socijaldemokrata Vojvodine LSV Srpska radikalna stranka SRS
25/12/2012

Odgovor Republičke direkcije o državnim stanovima i njihovim korisnicima

Agencija za borbu protiv korupcije tražila je 5. decembra 2012. godine od Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije informacije o tome koliko država ima stanova, ko ih i po kom osnovu koristi kao i kopije ugovora o zakupu za izabrana i postavljena lica. Direkcija je 19. decembra poslala odgovor u […]
22/06/2012

Obrenovac – Izbori za odbornike

Koalicija: Dragan Đilas izbor za bolji Obrenovac – Demokratska stranka DS – Socijaldemokratska partija Srbije SDPS – Zeleni Srbije Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS
24/12/2012

Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija

Raspisan je Javni konkurs za odabir organizacija civilnog društva za učešće u programu „Mladi istraživač: angažovanje mladih u Srbiji u borbi protiv korupcije uz pomoć istraživačkog novinarstva i društvenih medija“. Konkurs je otvoren od 25. decembra 2012. do 21. januara 2013. godine. Konkurs je javan i objavljuje se na internet […]
22/06/2012

Novi Pazar – Izbori za odbornike

  Bošnjačka demokratska zajednica BDZ Bošnjačka narodna stranka BNS Koalicija: Sandžačka narodna partija SNP – Ujedinjeni regioni Srbije URS Sandžačka demokratska partija SDP Srpska napredna stranka SNS Srpska radikalna stranka SRS