Arhiva

15/07/2010

Edukacija

Odsek za programe obuke   U okviru Sektora za poslove prevencije, kroz rad Odseka za programe obuke, državnim organima i organizacijama, teritorijalnoj autonomiji i lokalnoj samoupravi, javnim službama i drugim pravnim licima se pružaju usluge u pogledu pripremanja programa obuke o borbi protiv korupcije, jačanju integriteta i drugim temama koje […]
03/01/2014

Intervju direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Tatjane Babić agenciji Beta

Možete li da prokomentarišete Nacrt zakona o uzbunjivačima i da ga uporedite sa već postojećim koji ste podržali, a koji je predložio Poverenik za informacije od javnog značaja? – Ocenu Nacrta Zakona o zaštiti uzbunjivača, kao i odgovor na pitanje u kojoj meri se on razlikuje od Modela zakona o […]
02/04/2013

Izrada plana integriteta – Arhiva

Svi državni organi i organizacije, organi teritorijalne autonomije i lokalne smouprave, javne službe i javna preduzeća su u obavezi da izrade svoj plan integriteta do 31. marta 2013. godine. Plan integriteta izrađuje se na osnovu nacrta plana integriteta koji se nalaze na internet adresi integritet.www.acas.rs ili na sajtu Agencije www.acas.rs […]
15/07/2010

Sektor za poslove prevencije

U okviru Sektora za poslove prevencije organizovana su dva odeljenja i dva odseka u okviru kojih se obavljaju različiti poslovi koji spadaju u nadležnost Agencije. Svi ti poslovi su usmereni, prvenstveno, na otklanjanje uzroka koji dovode do sistemske korupcije, mada nije beznačajna njihova uloga u otklanjanju pojedinačne korupcije, posebno ako […]
16/01/2014
ZnakHorizontalnoCirilicaveci

Uzbunjivačima se ne sme stavljati u izgled otkaz ako je u vezi sa prijavljenim slučajem korupcije

Direktorka Instituta za transfuziju krvi Republike Srbije, Svetlana Srzentić donela je Upozorenje o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu uzbunjivačima Draganu Trbojeviću i Radetu Cvetanoviću jer su, kako se navodi, svojim iskazima objavljenim na antikorupcijskom sajtu Pištaljka 25.12.2013. godine, povredili radnu disciplinu i narušili ugled Instituta.
02/04/2013

Pres mart 2013

Mart, 2013. Datum Medij Naslov Format 26.3.2013. Dnevnik Premijer podržao rad Agencije 22.3.2013. Danas Sistematski otpor ključan pdf 21.3.2013. TV KCN Strog nadzor wmv 21.3.2013 TV B92 Vlada Srbije dosledna u borbi protiv korupcije wmv 21.3.2013. Danas Političari ignorišu nezavisne institucije pdf 19.3.2013. Blic Vučić dobio nemački rečnik pdf 16.3.2013. […]
29/10/2010

Sektor za poslove kontrole

U Sektoru za poslove kontrole obrazovane su dve unutrašnje jedinice: Odeljenje za kontrolu imovine Odeljenje za kontrolu finansiranja političkih subjekata
23/01/2014
ZnakHorizontalnoCirilicaveci

Mišljenje o Nacrtu zakona o zaštiti uzbunjivača

Agencija za borbu protiv korupcije podržava donošenje Zakona o zaštiti uzbunjivača kao jednog od najznačajnijih mehanizama u borbi protiv korupcije. Nacrt zakona koji je predstavljen javnosti može uz određena poboljšanja doprineti stvaranju odgovarajućeg pravnog okvira u ovoj oblasti. Sugestije Agencije odnose se pre svega na nejasno određen redosled uzbunjivanja (unutrašnje, […]
01/03/2013

Pres februar 2013.

Februar, 2013. Datum Medij Naslov Format 28.2.2013. RTS 1 Ne postoji podatak o ukupnom broju službenih vozila wmv 27.2.2013. Politika Da li je mikroskop na poklon – mito? pdf 26.2.2013. Dnevnik Postupak protiv 21 funkcionera pdf 25.2.2013. Blic Postupci protiv 21 funkcionera pdf 25.2.2013. Danas Zamenik direktora do sredine marta […]